7362 2020

post@businessaabenraa.com

Medlemskontingent

Medlemskontingent opkræves 1 x årligt efter generalforsamlingen i februar. De oplyste satser er excl. moms, medmindre andet er angivet.
Kontingentsatserne fastsættes således:

Virksomhed Kontingent
Iværksætter* 733,00 kr.
Privat medlem incl. moms 993,00 kr.
1-5 ansatte 1.248,00  kr.
6-9 ansatte 1.681,00  kr.
10-19 ansatte 2.496,00  kr.
20-49 ansatte 4.957,00  kr.
50-100 ansatte 6.991,00  kr.
Over 100 ansatte 9.405,00  kr.
Foreninger (ej erhvervsrelateret)

665,00  kr.

Pensionist incl. moms 237,00  kr.

* Man er i denne sammenhæng iværksætter, hvis man har et CVR-nummer, der er højst 3 år gammel, hvor oprettelsesåret for CVR-nummeret er år 1.