7362 2020

post@businessaabenraa.com

Årets virksomhed

Vi har i Erhvervsforeningen valgt at introducere erhvervsprisen Årets Virksomhed, som vi årligt uddeler til en virksomhed i Aabenraa Kommune. Prisen er med til at hylde en virksomhed, der gør mest eller bedst eller bare noget helt særligt.

Prisen uddeles årligt på Aabenraa Erhvervsforenings generalforsamling.
Prisen er lavet af vores lokale kunstner Hans Lembrecht Madsen, som blandt andet har lavet kunstværket i rundkørslen ved Rødekro.

 

Kriterier for udvælgelse af årets virksomhed

  1.  Virksomheden skal være bosat i Aabenraa Kommune
  2. Følgende kriterier har betydning for udvælgelsen:
    a. Virksomheden skal have været specielt synlig eller særligt aktiv i kommunen det forgangne år. Virksomheden kan have gjort noget særligt for lokalsamfundet, kontinuerligt gøre noget for lokalsamfundet, medvirke til at sætte Aabenraa Kommune på Danmarks/verdenskortet eller andre ting der bibringer synlighed eller særlig aktivitet i det lokale samfund/erhvervsliv.
    b. Virksomheden påtager sig et socialt ansvar for lokalsamfundet ved at: skabe/bibeholde arbejdspladser i kommunen, styrke erhvervslivet i kommunen, gøre en synlig indsats for at forbedre arbejdsmiljø på egen arbejdsplads, tage tiltag til at nedbringe forurening, forbedre miljøet eller skabe en grønnere kommune eller andre ting, der viser, at man påtager sig et socialt ansvar.

Årets virksomhed 2023

Blomst & Bolig

Begrundelse for udvælgelse

Prisen går i år til en virksomhed, der har været et stort aktiv ift. at holde gang i yderområderne i Aabenraa kommune og en stor medspiller ift. at vise områdernes kvaliteter og muligheder.

Virksomheden udvikler hele tiden sig selv og er god til at se nye muligheder. Virksomheden har bl.a. et spændende butikskoncept med en ubemandet ”Tag-selv butik” i Padborg og Tinglev, så alle byens borgere og besøgende kan købe blomster m.m. alle ugens dage.

Derudover er ejeren af virksomheden også aktiv i det lokale erhvervslivs mange møder og gøremål. Virksomheden har bl.a. deltaget i det store “Projekt Padborg Torvecenter” omkring byfornyelse sammen med mange af de øvrige aktører og kommunen og er dermed medvirkende til, at detailhandlen fremadrettet får bedre vilkår.

 

Årets virksomhed 2022

Genner Hoel Pandekagehus og Camping

Begrundelse for udvælgelse

Tine og Poul har de sidste 10 år bygget en imponerende virksomhed op, som rummer et væld af oplevelser. Der er både campingplads, pandekagehus, klatrepark og mini-golf. De er et kæmpe aktiv for kommunens turister og for deres lokalområde.

Årets virksomhed 2021 Børnehuset Evigglad

Årets virksomhed 2021: 
Børnehuset Evigglad Aabenraa og Bov

Begrundelse for udvælgelse

Indstilling af Børnehuset Evigglad

Disse 2 institutioner er privat ejet af hhv. Anne Therkelsen, Camilla Otzen Therkelsen samt Klaus Kristensen. Det er de to eneste institutioner i vort område, der har 24/7 åbent. Værdier og målsætning er: Fleksibel pasningsordning, høj faglighed og kvalitet. Børnehuset Evigglads mål er at børn og forældre samt personale oplever omsorg, tryghed, fællesskab og faglighed. Børnehuset Evigglad har tydeligt vist sin berettigelse bl.a. ved at ligge op ad det udvidede sygehus, hvor meget nyt personale er kommet til med skiftende vagter. Her har deres børn har mulighed for at blive passet døgnets 24 timer 7 dage om ugen. Det samme gør sig gældende med placeringen i Bov/Padborg, hvor der blandt told-og politiets personale er skiftende arbejdstider døgnet rundt, alle ugens dage, hvilket også er noget der gavner de mange speditionsvirksomheder, der i området.

Pædagogisk ligger begge huse også på et højt niveau. Begge huse har gennem få år skabt en god og bærbar økonomi gennem god ledelse og fornuftig forretningsførelse.

Se videoen for overrækkelsen af prisen Årets Virksomhed 2021

Årets virksomhed 2020: 
Meldgaard A/S

Årets virksomhed 2019: 
Fam. Carstensens Tehandel

Begrundelse for udvælgelse

Valget er i år faldet på en virksomhed, som jeg er sikker på alle i salen kender. Virksomheden har eksisteret siden 1988, hvor de nuværende ejeres onkel overtog forretningen. Forretningen er af familien blevet videreudviklet gennem årene og har også skiftet lokation indenfor bygrænsen.

Personen som indstillede virksomheden lagde ved hans nominering vægt på, at han aldrig havde oplevet ikke at få løst hans ærinde på bedste vis i virksomheden med kyndig og venlig betjening. Derudover er der lagt vægt, at virksomheden har et godt samarbejde med jobcenteret og således konstant har én eller flere fleksjobbere i virksomheden. Samtidigt skal man ikke se længere end hjemmesiden før man ser, at virksomheden har stort fokus på den verden vi skal være i i mange år. Virksomheden har bl.a. stort fokus på genanvendelighed  og miljø og generel efterlevelse af FN målene. Man mærker også i høj grad passionen for klima og miljø, når man taler med ejeren og faktisk er virksomheden netop færdig med et udviklingsprojekt sammen med Aarhus Universitet om genanvendelige materialer til deres produkter.

Virksomheden sætter i høj grad Aabenraa på landkortet, idet produkterne sælges gennem en række butikker i hele landet og sidst men ikke mindst, så viser virksomheden, hvordan man kan drive en detailbutik i gågaden, hvis eksistens er berettiget. En butik som kombinerer detail- grossist- og webbutik på glimrende vis.

I kender alle virksomheden og har sikkert alle besøgt den for det er selvfølgeligt Fam. Carstensens Tehandel!

Årets virksomhed 2018: 
HLT Service

Begrundelse for udvælgelse
Valget i år er faldet på en virksomhed, som åbnede dørene for 15 år siden, og hvor ejerne valgte at bygge virksomheden op fra bunden. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 45 personer og har i alle årene taget lærlinge ind.

En af de ting vi har lagt vægt på er, at virksomheden har et rigtigt godt samarbejde med jobcenteret og kontinuerligt ansætter personer, som har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet igen, hvad enten det er: unge mennesker der har det svært, seniorer, som ikke kan arbejde 37 om ugen længere eller udlændinge, som bare har svært ved at finde arbejde. Samarbejdet med jobcenteret har været en stor succes og ét fantastisk eksempel jeg bed mærke i er om en ung mand, som kom gennem jobcenteret og ikke kunne finde hans rette vej. Han blev ansat, senere uddannet som voksenlærling med topkarakterer og har senest opsagt sit arbejde for at blive selvstændig. Hvilken succeshistorie!

Samtidigt støtter virksomheden aktivt forskellige aktiviteter i lokalsamfundet. Blandt andet sendte virksomheden 2 hjælpebiler med de 16 ledige cyklister, som kørte til Frankrig for 2 år siden. Virksomheden afholder herudover årligt en julefrokost for et handicapcenter, hvor ejerne i øvrigt selv deltager samt yder diverse sponsorater.

Slutteligt investerer virksomheden i, at alle maskiner er up to date. Virksomheden har noget af det mest moderne udstyr indenfor branchen og den holder en høj standard for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvilket blandt andet har bevirket at ganske få medarbejdere er stoppet ved virksomheden i de 15 år.

Virksomheden er selvfølgelig HLT Service på Kathale, som vi er stolte af at have i kommunen, og som ví mener gør en stor forskel.

Årets virksomhed 2017: 
H.P. Therkelsen A/S

Begrundelse for udvælgelse
Valget er i år faldet på en familievirksomhed, som igennem rigtigt mange år har bidraget til at fastholde og udvikle arbejdspladser i kommunen, hvilket ses ved, at virksomheden i mange år har foretaget investeringer i både medarbejdere såvel som faciliteter. Investeringerne i medarbejdere ses ved, at virksomheden løbende prioriterer at uddanne medarbejderne, men også ved, at virksomheden har en fast politik om at uddanne mange nye elever indenfor faget hvert år – også i de år, hvor der ikke var mangel på arbejdskraft. Virksomhedens kontinuerlige investering i faciliteter trækker samtidigt arbejde til kommunen, da virksomheden hovedsagligt benytter lokale leverandører.

Familien omkring virksomheden har i generationer involveret sig meget i lokalsamfundet. Dette gælder både den erhvervsmæssige udvikling af lokalsamfundet, men også det lokale foreningsliv. Nogle af de erhvervsmæssige aktiviteter, som virksomheden har involveret sig i er: Opstarten af Padborg Transportcenter, Uddannelsescenteret, Transportens dag samt bestyrelsesarbejde i – ITD og Dansk Industri Sønderjylland.

Slutteligt har virksomheden en grøn politik, som bl.a. indebærer, at chauffører uddannes i energirigtig kørsel, hvilket virksomheden også løbende følger op på for at fastholde de grønne initiativer. For eksempel har virksomheden et samarbejde med Volvo omkring solceller på taget af deres biler samt foretaget investeringer i miljørigtige lagerfaciliteter.

Slutteligt har virksomheden 100 års jubilæum i år, hvilket viser, at virksomheden – med succes – løbende har formået at tilpasse sig ændringerne i samfundet og forretningsområdet den opererer indenfor til gavn for lokalområdet.

Virksomheden er naturligvis H.P. Therkelsen fra Padborg , som vi er stolte af at have i kommunen, og som vi mener gør en positiv forskel for erhvervslivet i Aabenraa kommune.

Årets virksomhed 2016: 
Aabenraa Havn

Begrundelse for udvælgelse
Valget er faldet på en virksomhed som i høj grad bidrager til at fastholde og udvikle arbejdspladser i kommunen. Virksomheden har en langsigtet og ambitiøs plan, som skal fastholde og styrke dens placering i Danmark til gavn for erhvervslivet i kommunen.

Virksomheden har herudover fokus på at skabe samspil mellem de forskellige interesser, der eksisterer mellem borgere og erhvervsliv og værne om Aabenraa by, som en by med indbyggere, der har behov for både erhvervsliv og en hyggelig by. Virksomheden stiller derudover dens arealer til rådighed for lokale idrætsklubber og støtter ungdomsarbejdet i byen, da den mener det er kimen til at unge kommer til og bliver i kommunen. Virksomheden har derudover stillet dens område til rådighed for andre kulturelle begivenheder, der både skaber omtalte og trækker gæster til.

Virksomheden har slutteligt særligt været medvirkende til, at en stor begivenhed har fundet sted i 2016, der har trukket mennesker til kommunen og har sat Aabenraa på Danmarkskortet. Vi taler naturligvis om krydstogtsskibet med 1.000 passagerer og 5.000 ekstra besøgende, som lagde til i Aabenraa i sommers.
Virksomheden er selvfølgeligt Aabenraa Havn, som vi er stolte af at have i kommunen, og som bidrager positivt til erhvervslivet og medvirker til at trække begivenheder til lokalområdet.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Martin Olsen.

Martin Olsen Business Aabenraa

Martin Olsen
Netværks- og eventkonsulent
T: +45 7362 2026
M: +45 3042 8796
mo@businessaabenraa.com