7362 2020

post@businessaabenraa.com

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen d. 6. februar 2024 og har konstitueret sig følgende:

 

Formand
John Christensen

Fleggaard
T: +45 7230 3423
jci@fleggaard.dk

 

Læs mere

John Christensen har været formand for Aabenraa Erhvervsforening siden starten i 2011. Tidligere har John været formand for Padborg Udviklingscenter (PUC), og er nuværende næstformand af bestyrelsen for Business Aabenraa.  John deltager i internationale og nationale netværk omkring IT-projekter og implementering samt er aktiv i logistiknetværk i Danmark og Tyskland, her også i IHK Flensburg. Herudover med i ND, URS, formand for Padborg lokalråd.

Tidligere har John Christensen været medejer af en større dansk IT- og  logistikvirksomhed samt været i bestyrelser som Speditørforeningen, FDT og formand for nordiske udvalg omkring logistik og IT udvikling. Han er gift, har en datter og søn og er bosiddende i Padborg. Af fritidsinteresser kan nævnes digital fotografering, lystfiskeri, sejlads, bjergvandring, Lions.

Næstformand
Shahpour Sobhani

Aabenraa Svaneapotek
T: +45 7462 2200
287ss@apoteket.dk

 

Læs mere

Shahpour Sobhani er apotekeren ved Svane Apoteket i Aabenraa og Apoteksudsalget i Rødekro. Shahpour har igennem en masse forskellige uddannelser og erhvervsliv, fået et stort indblik i etablering af forretningskoncepter, og har i en årrække været med i bestyrelsesarbejdet. Shahpours store interesse er erhvervslivet, rammevilkår og erhvervsudvikling. Privat er han gift og bosiddende i Rødekro, med hans 2 døtre.

Kasserer
Tomas Kirk

Middelfart Sparekasse
T: +45 40 89 41 97
Tomas@tomaskirk.dk  

 

Læs mere

Tomas Kirk er i dag Forretningskonsulent i Middelfart Sparekasse, men bor og engagerer sig i det Sønderjyske lokale liv. Overordnet interesserer Tomas sig for tiltag, der understøtter hele Aabenraa Kommune som en attraktiv bosætningskommune – såvel for virksomheder, arbejdstagere og studerende. I dag er han tilknyttet et par lokale virksomheder som deres fortrolige sparringspartner på strategiske og taktisk emner. Tomas blev valgt ind i bestyrelsen i erhvervsforeningen i 2016.

Han deltager desuden i frivillig arbejde, og har i flere år været en del af Rødekro Udviklingsråd. I 2023 kom han i bestyrelsen for Rødekro Kulturpris – og har i flere år deltaget i grupperådet i KFUM Spejderne i Rødekro. Han er desuden medlem af Aabenraa Skyttelaug. Privat bor Tomas i Rødekro sammen med Mona og deres 4 drenge.

Sekretær
Gry Kibsgaard

Würth Danmark A/S
T: +45 5361 2924
gryzen@hotmail.com

 

Læs mere

Gry Kibsgaard, indehaver af Cafe Kridt på gågaden i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Rømø er et engageret medlem af bestyrelsen for Aabenraa Erhvervsforening.  Gry har stor interesse for aktiviteter og projekter i Aabenraa centrum, og hun brænder for gågaden og de små torve i byen. Hun deltager gerne i aktiviteter rundt i erhvervsforeningens ”hjørner” og er gerne behjælpelig, såfremt nye såvel som gamle medlemmer mangler inspiration eller hænder til projekter og aktiviteter. Privat bor Gry i Aabenraa med sin mand og 2 børn.

Morten
Nielsen

Genner El A/S
T: +45 2612 8849
morten@genner-el.dk

 

Læs mere

Morten Nielsen, indehaver af Genner El A/S.

Morten har siddet i bestyrelsen siden sammenlægningen i 2011, hvor han blev udpeget af det gamle Rødekro Erhvervsråd.

Bestyrelsen i Sønderjyllandshallen har fornøjelsen af at have Morten som repræsentant udpeget af erhvervsforeningen.

Morten har stor interesse i erhvervslivet og sidder bl.a. i bestyrelsen for HHI Handel, Håndværk og Industri i Rødekro. Privat bor Morten i Aabenraa med sin kone og to børn.

Tim
Skovmand

Tinglev Bogtryk
T: +45 7464 4038
mail@tinglev-bogtrykkeri.dk

 

Læs mere

Tim Skovmand, bogtrykker hos iprinting. Tim er valgt ind i bestyrelsen i 2016. Han er desuden formand for bestyrelsen i Tinglev HHI og har tidligere siddet som næstformand i Tinglevegnens Erhvervsråd. Privat bor han i Tinglev med Lykke og deres to drenge.

Anders
Tourlin Kolte

Advokatfirmaet Fink
T: +45 74 62 15 16
atk@advfink.dk

 

Læs mere

Anders Tourlin Kolte er advokat og partner i Advokatfirmaet Fink i Aabenraa.

Anders Tourlin Kolte har i kraft af sin uddannelse, arbejde og diverse bestyrelsesposter, stor interesse for understøttelse af det lokale erhvervsliv. Han deltager bl.a. i de iværksættercafeer Business Aabenraa arrangerer, og brænder i det hele taget for værdiskabende rådgivning til erhvervslivet.

Han deltager i forskellige bestyrelser udover sit arbejde som advokat.

Privat bor han i Aabenraa med sin kone og 3 døtre.

Suppleant
Kristian Hansen

Sækko Presenning ApS
T: +45 7345 2605
kh@saekkopresenning.dk

 

Læs mere

Kristian driver til dagligt Sækko Presenning i Padborg, og har stor kendskab til transportbranchen samt specialløsninger inden for presenninger. Kristian sidder med i arbejdsgruppen omkring Padborg transportmesse igennem Padborg Transportcenter, og nu i Aabenraa Erhvervsforening, og håber derfor at kunne bidrage positivt til lokalområdet.

Privat bor Kristian i Kolding med sin kone og sine 2 drenge og bruger sin fritid på jagt og sejlads.

Suppleant
Randi Hadberg Nielsen

Typografisk

T: +45 4165 9515
randi@typografisk.dk

Læs mere

Randi er uddannet Grafisk Designer og indehaver af virksomheden typoGrafisk og Skovridergaardens Ferielejligheder.

Udover hendes bestyrelsespost i Aabenraa Erhvervsforening, er hun formand for Aabenraa Byhistoriske Forening og har også tidligere været aktiv i bestyrelsen for Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet.

Privat bor Randi i Aabenraa, i et stort og gammelt hus fra 1750, sammen med sin mand. Hun har en datter, en søn og et barnebarn