– din lokale erhvervsservice i Aabenraa

FOR MEDLEMMER

7362 2020

post@businessaabenraa.com

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen d. 4. februar 2020 og har konstitueret sig følgende:

 

Formand
John Christensen

Fleggaard
T: +45 7230 3423
jci@fleggaard.dk

 

Læs mere

John B. Christensen, Direktør for Fleggaard.

John Christensen har været formand for Aabenraa Erhvervsforening siden 2011. Tidligere har John været formand for Padborg Udviklingscenter (PUC), og er nuværende næstformand af bestyrelsen for Business Aabenraa.  John deltager i internationale og nationale netværk omkring IT-projekter og implementering samt er aktiv i logistiknetværk i Danmark og Tyskland, her også i IHK Flensburg. Herudover med i DTHI, ND, URS, Padborg lokalråd samt advisory board Elite Sport.

Tidligere har John Christensen været medejer af en større dansk logistikvirksomhed samt været i bestyrelser som Speditørforeningen, FDT og formand for nordiske udvalg omkring logistik og IT udvikling. Han er gift, har en datter og søn og er bosiddende i Padborg. Af fritidsinteresser kan nævnes digital fotografering, lystfiskeri, sejlads, bjergvandring, Lions.

Næstformand
Shahpour Sobhani

Aabenraa Svaneapotek
T: +45 7462 2200
287ss@apoteket.dk

 

Læs mere

Shahpour Sobhani er apotekeren ved Svane Apoteket i Aabenraa og Apoteksudsalget i Rødekro. Shahpour har igennem en masse forskellige uddannelser og erhvervsliv, fået et stort indblik i etablering af forretningskoncepter, og har i en årrække været med i bestyrelsesarbejdet. Shahpours store interesse er erhvervslivet, rammevilkår og erhvervsudvikling. Privat er han gift og bosiddende i Rødekro, med hans 2 døtre.

Kasserer
Tomas Kirk

Middelfart Sparekasse
T: +45 40 89 41 97
Tomas@tomaskirk.dk  

 

Læs mere

Tomas Kirk er filialdirektør i Frøs Sparekasse – og interesserer sig for tiltag, der understøtter hele Aabenraa Kommune som en tiltrækkende bosætningskommune – såvel for virksomheder, arbejdstagere og studerende. Tomas er valgt ind i bestyrelsen i 2016.

Han deltager i forskellig frivillig arbejde, senest KFUM Spejderne i Rødekro – og er desuden medlem af Aabenraa Skyttelaug. Privat bor Tomas i Rødekro sammen med Mona og deres 4 drenge.

Sekretær
Gry Kibsgaard

T: +45 2194 0574
gryzen@hotmail.com

 

Læs mere

Gry Kibsgaard, indehaver af Cafe Kridt på gågaden i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Rømø er et engageret medlem af bestyrelsen for Aabenraa Erhvervsforening.  Gry har stor interesse for aktiviteter og projekter i Aabenraa centrum, og hun brænder for gågaden og de små torve i byen. Hun deltager gerne i aktiviteter rundt i erhvervsforeningens ”hjørner” og er gerne behjælpelig, såfremt nye såvel som gamle medlemmer mangler inspiration eller hænder til projekter og aktiviteter. Privat bor Gry i Aabenraa med sin mand og 2 børn.

Morten
Nielsen

Genner El A/S
T: +45 2612 8849
morten@genner-el.dk

 

Læs mere

Morten Nielsen, indehaver af Genner El A/S.

Morten har siddet i bestyrelsen siden sammenlægningen i 2011, hvor han blev udpeget af det gamle Rødekro Erhvervsråd.

Bestyrelsen i Sønderjyllandshallen har fornøjelsen af at have Morten som repræsentant udpeget af erhvervsforeningen.

Morten har stor interesse i erhvervslivet og sidder bl.a. i bestyrelsen for HHI Handel, Håndværk og Industri i Rødekro. Privat bor Morten i Aabenraa med sin kone og to børn.

Tim
Skovmand

Tinglev Bogtryk
T: +45 7464 4038
mail@tinglev-bogtrykkeri.dk

 

Læs mere

Tim Skovmand, bogtrykker hos Tinglev Bogtrykkeri. Tim er valgt ind i bestyrelsen i 2016. Han sidder på nuværende tidspunkt i bestyrelsen for Tinglev HHI og har tidligere siddet i Tinglevegnens Erhvervsråd. Privat bor han i Tinglev med sin kone og to drenge.

Anders
Tourlin Kolte

Advokatfirmaet Fink
T: +45 74 62 15 16
atk@advfink.dk

 

Læs mere

Anders Tourlin Kolte er advokat og partner i Advokatfirmaet Fink i Aabenraa.

Anders Tourlin Kolte har i kraft af sin uddannelse, arbejde og diverse bestyrelsesposter, stor interesse for understøttelse af det lokale erhvervsliv. Han deltager bl.a. i de iværksættercafeer Business Aabenraa arrangerer, og brænder i det hele taget for værdiskabende rådgivning til erhvervslivet.

Han deltager i forskellige bestyrelser udover sit arbejde som advokat.

Privat bor han i Aabenraa med sin kone og 3 døtre.

Suppleant
Kristian Hansen

Sækko Presenning ApS
T: +45 7345 2605
kh@saekkopresenning.dk

 

Læs mere

Kristian driver til dagligt Sækko Presenning i Padborg, og har stor kendskab til transportbranchen samt specialløsninger inden for presenninger. Kristian sidder med i arbejdsgruppen omkring Padborg transportmesse igennem Padborg Transportcenter, og nu i Aabenraa Erhvervsforening, og håber derfor at kunne bidrage positivt til lokalområdet.

Privat bor Kristian i Kolding med sin kone og sine 2 drenge og bruger sin fritid på jagt og sejlads.

Suppleant
Randi Hadberg Nielsen

Typografisk

T: +45 4165 9515
randi@typografisk.dk

Læs mere

Randi er indehaver af virksomheden Typografisk og er udover hendes bestyrelsespost i Aabenraa Erhvervsforening også aktiv i bestyrelsen for Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet samt Byhistorisk forening.