7362 2020

post@businessaabenraa.com

PULJER & PROJEKTER

GoSmart når du vil udvikle din virksomhed

Forretningsudvikling med internationalt samarbejde

GoSmart – et Baltic Sea Region projekt
GoSmart er et samarbejde mellem erhvervsfremmeaktører i 7 EU-lande: Tyskland, Finland, Polen, Estland, Letland, Litauen og Danmark. Målet er at skabe økonomisk vækst i de 7 regioner gennem intelligent og international specialisering i SMV’er. GoSmart-projektet gennemføres med støtte fra EU’s strukturfond program ”Interrec Baltic Sea Region”.

Har din virksomhed brug for internationalt samarbejde til forretningsudvikling?

– Gør brug af GoSmart TIBS

 

Et internationalt samarbejde kan indeholde muligheder for udvikling af din virksomhed. Det kan være nye underleverandører eller nye distributionskanaler på andre markeder. Det kan også være samarbejde med ”kollegaer” inden for samme forretningsområde, f.eks. gennem udvikling af fælles markedsføring på nye markeder eller ved at samarbejde om produkt og teknologiudvikling. Det kan også være nye veje til innovation f.eks. ved at samarbejde med universiteter, testinstitutter og uddannelse i andre lande.

Mulighederne kan være mange, men det er i sidste ende dig og din virksomhed, der skal vurdere behov og perspektiver, samt ikke mindst tage stilling til, om en ny partner passer ind, og om der kan laves en samarbejdsaftale, som har det rigtige udviklingsperspektiv. For små- og mellemstore virksomheder kan det være en vanskelig og uoverskuelig proces at internationalisere, på den anden side kan internationaliseringen måske netop være det tiltag, som skaber nye vækstmuligheder.

I det EU finansierede projekt, GoSmart, er målet at udvikle et internationalt netværk af knudepunkter og mæglere, som kan hjælpe din virksomheden gennem internationaliseringsprocessen. Vi kalder det TIBS.

De lokale TIBS-mæglere vil sammen med dig vurdere dine muligheder og behov for nye partnerskaber internationalt. Sammen med mæglere i de andre lande, vil vi arbejde for at finde forslag til partnermatch, som passer til dine ønsker og behov. Netværket vil også kunne vejlede i processen med at etablere samarbejdet, det kan f.eks. være ved juridiske spørgsmål eller med at vurdere, om der er muligheder for støtte til etableringen af samarbejdet.

Det er gratis at bruge TIBS systemet. Virksomheder skal dog opfylde nogle krav.

Krav til virksomhedsstørrelse

I er en SMV’er og beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. Euro eller en samlet årlig balance på maks. 43 mio. euro.

Virksomheden skal være mindst ét år gammel og have økonomiske og tidsmæssige ressourcer til at løfte opgaven. Derudover skal virksomheden være støtteberettiget i forhold til EU’s krav om støtte: Virksomheden må ikke være primærproducent. Derudover må max 25 % af virksomheden være ejet af en stor virksomhed.

Krav til arbejdsområde

I skal arbejde inden for ét af følgende områder:

1.      Sundhed og ernæring

2.      Nye innovative teknologier

3.      Produktion og industri, f.eks.:

·         Underleverandør til landbrug og fødevarer

·         Fødevareproduktion

·         Trævareproduktion

·         Bioteknologi

·         Kemi

·         Miljø og klima

4.      Informations- og kommunikationsteknologi

5.      Bæredygtig innovation

6.      Bygge- og anlæg

7.      Logistik og transport

TIBS in english
Read more about TIBS.

Kontakt dine lokale TIBS-mæglere

Lisbeth Strange Jensen
TIBS-mægler
lsj@businessaabenraa.com
+45 4019 3650

Lars Dagnæs
TIBS-mægler
lars@dagnaes.com
+45 5355 6255

Er din virksomhed interesseret i at samarbejde med GoSmart om jeres internationaliseringsproces?

Der er 6 trin i et forløb:

1. Kontakt mellem virksomhed og den lokale mægler

Din virksomhed orienteres om mulighederne og der laves en indledende afklaring om potentialet for virksomheden pr. telefon. Er dette positivt aftales et møde.

2. Møde mellem virksomhed og mægler

Der laves en præsentation af virksomheden og de muligheder, der er aktuelle i forhold til et internationalt samarbejde. Det foregår som dialog mellem din lokale mægler og din virksomhed. Efter mødet godkender din virksomhed et oplæg til den forespørgsel, der skal sendes til mæglerne i de valgte lande i TIBS-systemet. Virksomheden har mulighed for at være anonym.

3. International partnersøgning

Når oplægget til partnersøgningen er godkendt af din virksomhed tager din lokale møgler kontakt til de udvalgte mæglere i TIBS-netværket. Efter søgningen via mægler-netværket samles en liste med forslag til virksomheder, der matcher din virksomheds forespørgsel.

4. Liste over relevante virksomheder sendes til din virksomhed

Listen med mulige samarbejdspartnere og relevante kontakter sendes til din virksomhed og gennemgås sammen med din lokale mægler. Der aftales, hvad næste skridt skal være.

5. Kontakt til de mest lovende virksomheder

Din virksomhed tager kontakt til de virksomheder på listen, der virker mest lovende. Hvis kontakten er positiv, drøftes et samarbejde.

6. Samarbejdsaftale mellem virksomhed og international partner

Hvis der foreligger et godt match udarbejdes en aftale. Den lokale mægler og TIBS-netværket står til rådighed for opfølgning og eventuel videre forretningsudvikling.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god ide til et nyt projekt.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com