7362 2020

post@businessaabenraa.com

PULJER & PROJEKTER

Velkommen til puljer

Nye projekter, nye muligheder. Som virksomhed er du hele tiden i bevægelse, men udvikling kan koste dyrt – og nogle gange kan udviklingsplanerne være så omkostningstunge, at økonomien ender som hæmsko.

Heldigvis findes der en masse puljer, som du kan søge tilskud igennem, der kan give dig økonomisk medvind til at realisere din virksomheds ambitioner – uanset om det handler om digitalisering, grøn omstilling, eksperthjælp, rekruttering af nye medarbejdere, udførelsen af en lokal aktivitet eller noget helt andet.

Få hjælp til din puljesøgning af vores erhvervskonsulenter i Business Aabenraa

I Business Aabenraa vil vi gerne hjælpe dig og din virksomhed med at få så mange midler, som overhovedet muligt. Derfor anbefaler vi, at du tager fat i en af vores erhvervskonsulenter for hjælp og sparring.

Vores konsulenter kan bl.a. hjælpe dig med at få overblik over dine tilskudsmuligheder, finde den pulje, der matcher dig og din virksomheds behov og til at give dig gode tips til at komme godt og effektivt igennem puljernes ansøgningsproces.

Kontakt Business Aabenraa

 

Oversigt over dine tilskudsmuligheder

Her ser du et overblik over nogle af de mest populære puljer, som din virksomhed kan søge tilskud igennem.

 

Emne Pulje Målgruppe
Digitalisering SMV:Digital For dig, der vil arbejde mere med digitalisering, dataflow, automatisering og værdiskabelse med data
Grøn omstilling SMV:Grøn
SMV:Grønne kompetencer
For dig, der vil videre på den grønne rejse
Strategi og ejerskifte SMV:PRO For dig, der brug for rådgivning til de strategiske beslutninger
Lønomkostninger SMV:Vækstpilot. For dig, der har brug for en medarbejder til at igangsætte eller færdiggøre et projekt
Lokale aktiviteter i byerne Padborg, Rødekro, Tinglev og Aabenraa Puljen: Det gode liv For dig, der ønsker støtte til at udføre lokale aktiviteter, der kan skabe gode oplevelser for borgerne i Aabenraa Kommune
Udvikling i landdistrikterne LAG – lokale aktionsgrupper For dig, der har et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit lokalområde

Du kan dykke mere ned i puljerne og finde den pulje, der passer til dine behov i beskrivelsen nedenfor – og ellers står vi som altid klar til at guide dig.

Digitalisering

Tilskudsmuligheder for dig, der vil arbejde mere med digitalisering

Ønsker din virksomhed at arbejde mere med digitalisering? Som fx at automatisere rutineopgaver, integrere nye systemer, opsamle og anvende data, opruste IT-sikkerhed eller styrke online salg? Så har du mulighed for at søge om tilskud gennem puljen SMV:Digital.

SMV:Digital er en tilskudspulje, du kan bruge til at sætte strøm til dine digitaliseringsprojekter.

Læs mere om SMV:Digital

Grøn omstilling

Tilskudsmuligheder for dig, der vil videre på den grønne rejse

Grøn udvikling

Grøn omstilling er desværre ikke uden omkostninger. Som virksomhed kan du fx være nødsaget til at retænke hele eller dele af din produktionsproces for at leve op til nye bæredygtige standarder.

Har din virksomhed brug for rådgivning, fx til klimaregnskab, ESG, LCA? Eller er det tid til at investere i nyt udstyr, maskiner eller software for at intensivere arbejdet med bæredygtig udvikling? Så kan du søge tilskud til det gennem puljen SMV:Grøn.

Læs mere om SMV:Grøn

Få et grønt kompetenceløft

Har du brug for at ruste dine medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer til at håndtere strategiske beslutninger, konkrete opgaver og EU-krav, der er en del af den grønne omstilling?

Så bør du skele til tilskudspuljen SMV:Grønne Kompetencer, der er designet til at løfte din virksomheds kompetencer indenfor grøn omstilling.

Læs mere om SMV:Grønne Kompetencer

Strategi og ejerskifte

Tilskudsmuligheder for dig, der brug for sparring til virksomhedens strategiske beslutninger

Er det svært at finde tiden til at arbejde med strategi og beslutninger om fremtiden midt i den daglige drift?

Med puljen SMV:PRO kan du søge om tilskud til et rådgivningsforløb indenfor fx strategi- og forretningsudvikling, bestyrelsesarbejde, ledelse og ejer- og generationsskifte.

Læs mere om SMV:PRO

Lønomkostninger

Tilskudsmuligheder for dig, der har brug for en medarbejder i en begrænset periode

Har din virksomhed en konkret udviklingsopgave – men ingen medarbejder eller kompetencer til at løse opgaven? Så kan du søge om tilskud til at ansætte en ny medarbejder – en såkaldt vækstpilot – igennem virksomhedsprogrammets tilskudspulje SMV:Vækstpilot.

Igennem puljen kan du få op til 90.000 tilskud til lønomkostninger de første seks måneder.

Læs mere om SMV:Vækstpilot

Lokale aktiviteter

Puljen: Det gode liv – søg støtte til lokale aktiviteter

Har du en aktivitet eller et arrangement, der kan skabe liv og gode oplevelser for borgerne i Aabenraa Kommune? Så har du mulighed for at søge tilskud igennem puljen Det gode liv.

Det gode liv er en kommunal pulje, der har til formål at understøtte både erhvervsindsatsen og bosætningsindsatsen i Aabenraa Kommune ved at skabe oplevelser for borgere, der bor her og besøgende, der kommer hertil. Puljen skal være med til at sikre, at kommunes lokale handelsbyer – Padborg, Rødekro, Tinglev og Aabenraa – kan levere et højt niveau af lokale arrangementer og aktiviteter, som mange kan få glæde og gavn af.

Læs mere om puljen Det gode liv

Udvikling i landdistrikterne

Tilskudsmuligheder for dig, der har et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit lokalområde

Bor du i et landdistrikt? Og har du en idé til et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit område? Så kan du søge om tilskud via de såkaldte LAG-midler. 

LAG står for Lokal Aktionsgruppe og er en lokal forening, som uddeler støtte til projekter, der sigter mod at fremme jobskabelse og økonomisk vækst i landdistrikterne. Den lokale aktionsgruppe her i området er LAG Sønderborg-Aabenraa, og – ligesom alle øvrige aktionsgrupper i landet – er midlerne, som LAG Sønderborg-Aabenraa uddeler, finansieret af EU.

Læs mere puljen på LAG Sønderborg-Aabenraas hjemmeside.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god ide til et nyt projekt.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com