7362 2020

post@businessaabenraa.com

PULJER & PROJEKTER

Mange projekter er afsluttet, men arbejdet og resultaterne lever videre

Business Aabenraa er en virksomhed med en stærk profil indenfor projektledelse og projektudvikling. Som du kan se af vores historie af afsluttede projekter, så arbejder vi især med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, samt fødevarer og oplevelsesøkonomi. Mange af projekterne er nok afsluttet, men arbejdet og resultaterne lever videre som viden hos Business Aabenraa og de virksomheder der har deltaget i projekterne.

E-handelsnetværksmøde_januar2024

Projekt GoSmart BSR, som står for “Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation”, var en del af et Interreg EU-program, som faciliterer transnationalt samarbejde i regionen omkring Østersøen (det Baltiske Hav).

Hovedformålet med GoSmart BSR er at udvikle et internationalt netværk af knudepunkter og mæglere, som kan hjælpe virksomheder gennem deres internationaliseringsproces.

Projektet startede i oktober 2017 og sluttede i september 2020.

Vi har stadig vores erhvervsnetværk og kontakter i Hamborg, Finland, Polen og de tre baltiske lande, som vi gerne deler med din virksomhed.

Læs mere

Business Aabenraas rolle: Igennem projektperioden hjalp Business Aabenraa lokale virksomheder med at finde nye, internationale partnerskaber, der kan være med til at udvikle hinandens forretninger. Sammen med mæglere fra syv andre involverede EU-lande, arbejdede vi for at finde forslag til partnermatch, som passede til de respektive virksomheders ønsker og behov.

Forprojekt: Afsætningsnetværk for Sønderjyske Fødevarer

I Sønderjylland er vi dygtige til at producere kvalitetsråvarer og fødevareprodukter inden for mange forskellige produktkategorier. Samtidig er der en stigende efterspørgsel på lokalt producerede fødevarer.

Men hvordan afsætter man som lokal fødevareproducent sine produkter og hvem skal man afsætte til?

Den udfordring adresseres i projektet ved at fokusere på muligheden for at skabe et stærkt sønderjysk afsætningsnetværk og en effektiv dialog mellem afsætning og produktion.

Læs mere

Forprojektet havde to overordnede formål:

  • At afdække hvorledes markedsdialogen mellem afsætningsled og producenter kan styrkes og dermed skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel.
  • At afdække hvorledes en bæredygtig forretningsmodel for et afsætningsnetværk af lokale fødevareproducenter kan etableres – fra forening til forretning.

Med projektet har vi skabt et solidt udgangspunkt og rammerne for et økonomisk bæredygtigt afsætningsnetværk samt en platform for markedsdialog, der kan understøtte vækst, udvikling og beskæftigelse hos en stor gruppe sønderjyske mikrovirksomheder.

Vi har derfor fokus på at identificere mikro-fødevareproducenter beliggende i en af de fire sønderjyske kommuner, der har et potentiale for at udvikle deres forretning gennem øget afsætning til lokale selvstændige købmænd i Sønderjylland.

Forprojektperioden løb fra november 2018 til april 2019. Projektet er indstillet af Syddansk Vækstforum til støtte fra de regionale udviklingsmidler.

Yderligere information fås hos Udviklingsråd Sønderjylland.

 

Det dansk-tyske projekt Knowledge2Employment fandt sted i årene 2014-2015. Projektet havde hovedfokus på den evindelige jagt på kvalificeret arbejdskraft og den efterfølgende fastholdelse som er vigtig for vækstmulighederne for især små og mellemstore virksomheder i grænseregionen.

Den stigende konkurrence og efterspørgsel på specialiseret arbejdskraft har skærpet kampen om medarbejdere med de rigtige kompetencer.

Læs mere

 

Forprojektet havde to overordnede formål:

  • At afdække hvorledes markedsdialogen mellem afsætningsled og producenter kan styrkes og dermed skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel.
  • At afdække hvorledes en bæredygtig forretningsmodel for et afsætningsnetværk af lokale fødevareproducenter kan etableres – fra forening til forretning.

Med projektet har vi skabt et solidt udgangspunkt og rammerne for et økonomisk bæredygtigt afsætningsnetværk samt en platform for markedsdialog, der kan understøtte vækst, udvikling og beskæftigelse hos en stor gruppe sønderjyske mikrovirksomheder.

Vi har derfor fokus på at identificere mikro-fødevareproducenter beliggende i en af de fire sønderjyske kommuner, der har et potentiale for at udvikle deres forretning gennem øget afsætning til lokale selvstændige købmænd i Sønderjylland.

Forprojektperioden løb fra november 2018 til april 2019. Projektet er indstillet af Syddansk Vækstforum til støtte fra de regionale udviklingsmidler.

Yderligere information fås hos Udviklingsråd Sønderjylland.

 

 

Business2Student udspringer af det dansk-tyske projekt Knowledge2Employment.

Business2Student er i dag Business Aabenraas arbejdstitel for vores arbejde med at styrke din virksomheds konkurrencekraft, vækst og udvikling ved at bygge bro, skabe kontakt og samarbejde med studerende under og efter endt uddannelse.

Læs mere

Studerende bidrager med den nyeste viden, kvalificeret arbejdskraft og kompetencer til din virksomhed – og på sigt også gerne til Aabenraa kommunes bosætning.

Erhvervserfaring under studiet og jobmuligheder
En studerende får styrket sit CV ved at få mulighed for at arbejde med problemstillinger og udfordringer, som virksomhederne beskæftiger sig med her og nu – f.eks. i form af studieopgaver, praktik, relevant studiejob og ikke mindst job, når de har gennemført deres studier.

Målet er samarbejde mellem studerende og virksomheder
Business2Student indsatsen bevæger sig i grænselandet mellem Syddanmark og Nordschleswig og udmønter sig i forskellige aktiviteter, der skaber mulighed for samarbejde mellem virksomheder og studerende – før, under og efter studierne – f.eks. med:

Erhvervsnetværk
Virksomhedsbesøg
Besøg på uddannelsesinstitutioner
Job og opgavebørs
Events
Arrangementer.

STARS var et projektsamarbejde mellem SDU, flere andre uddannelsesinstitutioner og Business Aabenraa. Det overordnede mål var at skabe 500 studiejobs i regionen over en tre årige periode og dermed tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft i Region Syddanmark – med et særligt fokus på regionens yderområder.

Læs mere

STARS er forkortelsen for ’Studiejob til alle’ som også er navnet på en studiejobportal www.studiejobtilalle.dk

Projekt STARS løb fra 2014-2016 med følgende fokus:

  • Skabe netværk mellem virksomheder og studerende
  • Give virksomheder adgang til kompetencer der kan bidrage til vækst og innovation
  • Give de studerende relevant erhvervserfaring

 

Du kan læse mere om STARS eftermælet på www.studiejobtilalle.dk

Projekt Viden til Landet var en indsats med henblik på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til små- og mellemstore virksomheder i Aabenraa kommunes landdistrikter. Projektet løb fra 2011-2013.

Læs mere

Formålet med projektet “Viden til landet” var at etablere job til højtuddannede, kompetenceløft, øget konkurrenceevne, vækst og udvikling i de mange mindre virksomheder i kommunens landdistrikter. Med “Viden til Landet” kom der flere akademikere ud i det lokale erhvervsliv, videnmiljøerne kom ud til virksomhederne i landdistrikterne, og virksomhederne i lokalområderne fik netværket, samt delt viden og erfaringer.

’Hvad kan en akademiker lave når de nu ikke kan bruge hænderne’

’brobygning mellem studerende og virksomheder – sådan samarbejder vi’

Business i Aabenraa stod i 2009-2011 bag projekt Hjerteblod & Bundlinje, der var et udviklings- og uddannelsestilbud til selverhvervende kvinder, ejere, ledere og nøglemedarbejdere i mikrovirksomheder.

Læs mere

Tilbuddet gjaldt micovirksomheder i landdistrikterne i Region Syddanmark indenfor oplevelsesøkonomi, fødevarer eller wellness.

Det overordnede mål var, at deltagerne optimerede deres forudsætninger for etablering af et stabilt vækstforløb i deres virksomheder. Der blev tilbudt en bred vifte af kursustilbud, individuel sparring, netværk, inspirationsarrangementer og studietur til Toscana.

Læs mere på www.hjerteblodogbundlinje.dk

I 2011 afsluttede Business Aabenraa EU-projekt ExBased (Experience-based business development in conventaional SME’s” eller forkortet “ExBased) som har haft til hovedformål at træne lokale erhvervskonsulenter og virksomheder i at tænke i kreative baner.

Læs mere

Tænk oplevelser og få nye kunder

Ved at tænke oplevelser ind i traditionelle produkter fik almindelige virksomheder adgang til nye kunder og aftagere af deres produkter.

De internationale partnere fra henholdsvis Danmark, Belgien, Finland og England udarbejdede i fællesskab træningsmateriale og værktøjer til lokale erhvervskonsulenter, som blev testet hos lokale virksomheder.

Formåled med ExBased

Formålet med projektet var at forsyne lokale erhvervskonsulenter med nye kompetencer og værktøjer, som de kan bruge i deres vejledning af virksomheder.

Dermed kan forståelsen for potentialet i oplevelsesøkonomi forbedres blandt små og mellemstore virksomheder.

Ved at give disse kompetencer til regionale erhvervsudviklings konsulenter bidrog projektet, på nye måder og med en ny strategi, for at styrke og fastholde konkurrenceevnen i de små og mellemstore virksomheder, som den europæiske økonomi er så afhængig af.

Læs mere om Exbased på www.exbased.eu

Sønderjyske fristelser er startet i 2009, som en idé af en gruppe sønderjyske fødevareproducenter i Udviklingsråd Sønderjylland. Målet var og er stadig at få udbredt kendskabet til den gode sønderjyske mad og de stolte traditioner der knytter sig til den.

Læs mere

Gruppen fik hjælp af Business Aabenraa til at få deres idéer realiseret. Projektet har via LAG Aabenraa fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landistriktsprogram 2007-2013.

Projektet har fået fortalt utallige historier i den danske presse om sønderjyske fødevarevirksomheder, sønderjyske madtraditioner og det sønderjyske køkken.

I 2011 blev det besluttet at fusionere Sønderjyske Madglæder og Sønderjyske Fristelser i en ny forening under navnet Sønderjyske Fristelser.

Vil du vide mere?

Ønsker du information om Sønderjyske Fristelser eller kontakt til virksomhederne i projektet, kan du henvende dig direkte til virksomhederne eller til projekt koordinator Nikka Friis Jørgensen på nikka_j@hotmail.com

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om vores afsluttede projekter, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com