7362 2020

post@businessaabenraa.com

Udrulning af 5G i Padborg Transportcenter

5G er en mobil bredbåndsteknologi som vil accelerere den digitale udvikling indenfor en lang række områder. Business Aabenraa tilbyder et innovationsforløb til virksomheder, der ønsker at udvikle og anvende nye teknologier og systemer i Padborg Transportcenter.

Målet er at udvikle Padborg Transportcenter til et testcenter for nye teknologier og systemer med udnyttelse af 5G-infrastrktur.

Innovationsforløbet tilrettelægges med henblik på at spore deltagerne ind på tematiske projektidéer, som løser fælles udfordringer. Projektidéerne forventes at falde indenfor disse temaer:

 • Bedre udnyttelse af operationelle data
 • Førerløse teknologier
 • Grøn omstilling
 • Cyber- og informationssikkerhed
 • Papirløse forsyningskæder
 • Overvågning og sikring af gods

Innovationsforløbet opdeles i tre faser:

 Fase 1:

I den første fase ønsker vi at samle virksomheder omkring konkrete 5G-udviklingsprojekter, som med fordel kan afprøves i et fælles ”testbed” fremfor hver-for-sig. Under forløbet bliver virksomhederne forberedt på hvad 5G bringer af muligheder og udfordringer og får via GTS-instituttet adgang til viden og kompetencer, som måske endnu ikke findes i deres egen organisation. Vi starter op med en fælles idéworkshop, hvor virksomhederne bliver sat sammen indenfor relevante temaer med det formål at beskrive fælles problemstillinger og muligheder. Derefter følger vi op bilateralt med møde hos den enkelte virksomheder, hvor virksomheden får konsulentsparring på egen forretning. Fase 1 udmøntes i konkrete forslag til testbed-projekter. Målet er alle deltagende virksomheder får udarbejdet en ’1-pagers’, der præsenterer projektidéer i virksomheden indenfor 5G, samt ét fælles, konkret projekt, som kan eksekveres i et 5G-testbed i Padborg Transportcenter.

 Fase 2:

En Fase 2 af forløbet vil fokusere på at modne udvalgt(e) projektforslag frem mod en projektansøgning til Innovationsfondens ’Grand Solutions’ program. Antallet af temaer som indgår i en eventuel projektansøgning i Fase 2 skal så vidt muligt begrænses til ét – eventuelt ved at enkelte af temaerne sammenskrives eller ved at der udfærdiges separate projektforslag. Virksomheder, videnspartnere og leverandører inddrages for at færdigudvikle projektplan og budget. Nye partnere vil eventuelt inddrages for at sikre relevante kompetencer i partnergruppen. Ved at deltage i et fælles udviklingsprojekt, har virksomhederne mulighed for at skubbe teknologiudviklingen i den retning, som giver mening og konkurrencefordele for dem. Virksomheder fra Fase 1, som ikke deltager i udviklingsprojektet i Fase 2, vil få tilbudt sparring om strategiudvikling og hvordan de kommer videre med 5G. Måler er, at der indsendes en ”Grand Soulutions” ansøgning til Innovationsfonden.

 Fase 3:

Fase 3 vil være igangsættelse af projektet, som søges medfinansieret hos Innovationsfonden. Målet er, at udvikle et ”testbed miljø” i Padborg Transportcenter, hvor områdets virksomheder afprøver 5G teknologier og systemer, som kan danne inspiration for kommende forretningsudvikling. Derudover er målet også, at der i denne fase indgås partnerskabsaftale med 5G teleoperatører.

Målgruppen

Innovationsforløbet henvender sig til virksomheder i Padborg Transportcenter som afgrænset geografi. Det kan være virksomheder, der er indenfor produktion, service eller transport/logistik.

Vi anbefaler, at det er direktører og/eller udviklingschefer, der deltager i forløbet.

De virksomheder, som deltager i forløbet, skal være villige til at dele af deres viden og visioner for fremtiden (3 – 5 – 10 år frem), samt være villige til at afsætte tid både under innovationsforløbet (workshop, opsummering af ’1-pagers’) og i en eventuel efterfølgende projektperiode. Til gengæld opnår man som virksomhed at:

 • Bliv forberedt på hvad 5G bringer af muligheder og udfordringer
 • Få adgang til viden og kompetencer som (endnu) ikke findes i din egen organisation
 • Skub udviklingen i den retning, som giver mening og konkurrencefordele for jer
 • Vis jer frem som en innovativ virksomhed og tiltræk fremtidige medarbejdere og nye samarbejdspartnere
 • Forøg succesraten og begræns risikoen ved at løse fælles udfordringer ved fælles indsats
 • Spar tid og administration ved at få hjælp til udviklingsarbejde

Økonomi

Det er gratis at deltage i innovationsforløbet som virksomhed.

Samarbejdspartnere

Innovationsforløbet gennemføres i tæt samarbejde med Padborg Transportcenter og Aabenraa Kommune. Der indgår konsulentbistand fra Teknologisk Institut.

 

Ønsker du at vide mere om innovationsforløbet eller tilmelde dig, så kontakt Jesper Hansen, Padborg Transportcenter på 79304004.

Vil du vide mere?
Ønsker du at vide mere om innovationsforløbet eller tilmelde dig, så kontakt Business Aabenraa

Janni Rahbæk Business Aabenraa   

   

Janni Rahbæk
Erhvervskonsulent
T: +45 7362 2021
M: +45 2251 5924
jra@businessaabenraa.com

Hold dig opdateret

Følg med på GateDenmarks sociale medier og få relevante nyheder for transportbranchen i Aabenraa Kommune