7362 2020

post@businessaabenraa.com

TransportUgen: Fokus på information og imagepleje til 10. klasseselever

TransportUgen er et arrangement, der skal styrke branchens image og understøtte virksomhedernes tiltrækning af arbejdskraft. TransportUgen er et forløb, der gennemføres i uge 41 og uge 43, hvor elever fra 10. klasse besøger transport- og logistikvirksomheder i kommunen for at få et indblik i de forskellige jobfunktioner. Forløbet er integreret i skolens undervisning.

Med baggrund i virksomhedsbesøg og introduktion til jobfunktioner og uddannelser udarbejder eleverne en ansøgning til den jobfunktion, virksomheden har valgt fiktivt at opslå, og de uddannelser, som er tilknyttet jobfunktionen.

De bedste ansøgninger udvælges af virksomhederne. Eleverne samles med de deltagende virksomheder og uddannelser for at kåre de bedste ansøgninger.

Målgruppe

Målgruppen er virksomheder beliggende i Aabenraa Kommune indenfor transportbranche og servicebrancen i relation til transport.

Økonomi

Det er gratis at deltage i forløbet. Virksomheden skal afsætte personaletimer til forløbet.

Samarbejdspartnere

TransportUgen gennemføres i samarbejde med Padborg Transportcenter, ITD, EUC Syd, IBC og 10. klasse Aabenraa, og Business Aabenraa varetager projektledelsen. Forløbet støttes økonomisk af FDE-fonden.

TransportUgen 2022

Se invitationen til TransportUgen 2022

Aktiviteter i TransportUgen 2022 

Se tidsplan for aktiviteter i TransportUgen 

Vil du vide mere?
Ønsker din virksomhed at deltage i forløbet, kan du kontakte Janni Rahbæk

Janni Rahbæk Business Aabenraa   

   

Janni Rahbæk
Erhvervskonsulent
T: +45 7362 2021
M: +45 2251 5924
jra@businessaabenraa.com

Hold dig opdateret

Følg med på GateDenmarks sociale medier og få relevante nyheder for transportbranchen i Aabenraa Kommune