7362 2020

post@businessaabenraa.com

Følgegruppe for Byggesagsbehandling i Aabenraa Kommune

 

Aabenraa Kommune, DI Byggeri Aabenraa og Business Aabenraa afholdt et fint opstartsmøde i Følgegruppen for BYG den 22. februar 2022.

Formålet med følgegruppen er, at gøre det nemt indenfor lovgivningsmæssige rammer, at bygge i Aabenraa Kommune.

15 lokale virksomheder fra alle grene af byggeriet er del af gruppen.

Der var god stemning og masser af konstruktiv dialog om byggesagsbehandlingen i kommunen. Virksomhederne gav deres input til det som fungerer, det som kan gøres bedre og ønsker til den fremtidige sagsbehandling.

Det blev aftalt at gå i dybden med sagsgange, roller og ansvar, sagsbehandlingstider, fortolkning af regler og serviceniveau.

Endvidere er der behov for mere viden om krav til LCA (Livs Cyklus Analyser) som er del af den kommende revision af bygningsreglementet BR-23.

Byggesagens faser

 

Undrer du dig også over hvordan en byggesag hos kommunen forløber?

Følgegruppen fik indblik i det på deres møde i maj 2022, og det fik en af deltagerne til at udbryde: ”Så kan jeg da godt forstå, at det kan tage lang tid”.

På linket kan du se hvilke faser en byggesag løber igennem. Nogle af sagsfaserne kan tage en del tid og kan afhænge af anden lovgivning samt sagsbehandling i andre afdelinger eller hos andre myndigheder. I andre faser er der desværre en del tilbageløb, som ikke understøtter et effektivt forløb.

Klik på linket og læs mere om, hvad du som ansøger kan gøre for at optimere forløbet.

 

>> Se overblikket over byggesagens faser når du ansøger hos Aabenraa Kommune

Tag et dialogmøde inden du sender din ansøgning

Aabenraa Kommune tilbyder dialogmøde inden du indsender din ansøgning om byggetilladelse. Formålet er at både ansøger (og bygherre) og kommunen får et fælles overblik over byggesagen. Der kan også aftales f.eks en tidsplan, drøftes krav til ansøgningsmateriale mv.

På linket herunder, ser du en standard-dagsorden for et dialogmøde hos Aabenraa Kommune. Den sikrer, at vi kommer hele vejen rundt på mødet, men langt fra alle punkter er relevante i alle sager. Ved behov deltager der sagsbehandlere fra andre fagområder, hvis du f.eks. har brug for at drøfte mulige spildevandsløsninger eller andet.

 

>> Se Aabenraa Kommunes Dialogmødeskabelon_BR18

 

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Michael Dinesen.

Michael Dinesen
Erhvervskonsulent
T: +45 7362 2027
M: +45 2636 9867
md@businessaabenraa.com

Hold dig opdateret

Få aktuelle nyheder om lokale udbud, arrangementer og arbejdskraft for Bygge-og Anlæg på SMS eller E-mail