7362 2020

post@businessaabenraa.com

Kis Thy blev i foråret 2021 ansat som ny fødevarerådgiver i det sønderjyske afsætningsnetværk. Hendes opgave bliver at hjælpe små fødevareproducenter, så flere sønderjyske fødevarer gennem specialiseret afsætningsrådgivning kommer bredere ud i detailhandlen samt foodservice.

– I Kis har vi fundet den helt rigtige rådgiver som med en bred erfaring og stort drive kan hjælpe de mange sønderjyske mikroproducenter (fødevareproducenter med få ansatte), der producerer fødevarer af høj kvalitet, men som har brug for specialiseret og faglig rådgivning til at komme bredere ud, udtaler Jesper Fuglsang, chefkonsulent fra UdviklingsRåd Sønderjylland.

Partnerkredsen bag det sønderjyske afsætningsnetværk består af: Business Aabenraa, Sønderborg VækstrådTønder ErhvervsrådHaderslev Erhvervsråd, landboforeningen LHN, Sønderjyske Fristelser og UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

 

Sønderjyske producenter har stort potentiale

Kis Thys opgave bliver at bruge hendes viden, erfaring og kompetencer, til at give afsætningsskabende rådgivning til landsdelens fødevareproducenter.

– Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme ud dialog med de mange fødevareproducenter i Sønderjylland. Der er et stort potentiale hos mange af producenterne, men der mangler en hjælpende hånd til at få det forløst. Den indsats vil jeg gerne bidrage med, fortæller Kis Thy.

Målsætning med afsætningsnetværket er på kort sigt at gennemføre 15-20 målrettede rådgivningsforløb og skabe en samlet omsætningsvækst på 5 millioner kr. Afsætningsnetværket er støttet med 250.000 kr. i alt fra LAG Sønderborg-Aabenraa og LAG Haderslev-Tønder samt medfinansiering fra partnerkredsen.

 

Afsætningsnetværk for Sønderjyske fødevarer

Et netværk etableret for at styrke afsætningsmulighederne for lokale fødevareproducenter i Sønderjylland. Der er en stigende efterspørgsel på lokalt producerede fødevarer, og dette netværk fokuserer på at skaffe nye afsætningskanaler og øge afsætningen.

Afsætningsnetværket har to overordnede mål:

  •  At styrke markedsdialogen mellem afsætningsled og producenter og dermed skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel.
  • At etablere en bæredygtig forretningsmodel for et afsætningsnetværk af lokale fødevareproducenter – fra forening til forretning.

Netværket har derfor fokus på at identificere mikro-fødevareproducenter beliggende i en af de fire sønderjyske kommuner, der har potentiale for at udvikle deres forretning gennem øget afsætning til lokale forretninger og restaurationer i Sønderjylland.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com