7362 2020

post@businessaabenraa.com

Torvehandel i Aabenraa

Der har været Torvehandel på Markedspladsen i mange år. Hver lørdag på torvet sælges fødevarer, blomster og husflidsprodukter i tidsrummet fra kl. 8-14.

Der er 8-10 stadepladser til rådighed på Markedspladsen. Antallet kan variere afhængig af den størrelse, der efterspørges og der er til rådighed. Alle, der tildeles en stadeplads, skal være registreret med CVR.nr.

Organisering

Det er Aabenraa Kommune, der ejer Markedspladsen. Kommunen har valgt at uddelegere administrationen af pladsen til den lokale erhvervsservice. Dette skete i 1991, hvor byrådet overlod administrationen til Aabenraa Erhvervscenter. Det er i dag Business Aabenraa, der varetager administrationen.

Det er Business Aabenraa opgave:

  • At indgå aftale med stadepladsholdere
  • At fakturere stadepladsholdere
  • At markedsføre torvehandlen overfor kunder og nye stadepladsholdere

Kontaktperson hos Business Aabenraa er Johanna Therkelsen Schultz, som kan kontaktes på mail: jts@businessaabenraa.com

Formanden for Torvehandelen på markedspladsen

Der er udnævnt en formand for Torvehandlen. Formanden repræsenterer de virksomheder, der har en stadeplads på Markedspladsen. Det er formandens opgave:

  • At lave en plan for fordeling af pladserne på Markedspladsen
  • At udtale sig til pressen på vegne af de stadepladsholdere, der har plads på Markedspladsen
  • At indgå i drøftelser med kommune og Business Aabenraa i forbindelse med udvikling af området

Formanden er Bjarne Pedersen, fra Stollig Gartneri, som kan kontaktes på mail:  stolliggartneren@gmail.com

Økonomi: Det koster en stadeplads

Alle, der ønsker en stadeplads på Markedspladsen, skal indgå en aftale med Business Aabenraa.

Princippet er, at man betaler for det areal, man anvender. Det koster 37 kr. pr. m2. pr år.

Den mindste plads er på 2,5 parkeringsbås, hvilket svarer til cirka 31m2. For den mindste plads svarer den årlige udgift til 2.294 kr.

Øvrige stadepladser i Aabenraa Kommune

Ønsker du at benytte Markedspladsen på andre tidspunker end lørdag, hvor der ikke er torvehandel, skal der ansøges hos vejmyndigheden.

Ønsker du at opstille en vogn, bod eller lignende på vejareal eller på et kommunalejet areal, så kan du læse mere på Aabenraa Kommunes hjemmeside om stadepladser

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Johanna Therkelsen Schultz på mail: jts@businessaabenraa.com