Udgivet den 13.11.2023

Har du en idé til et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i Aabenraa Kommunes landdistrikter? Så kan du overveje at søge om tilskud via de såkaldte LAG-midler i en ny ansøgningsrunde, som lukker fredag den 8. december 2023.

Det er kun en uge siden, at hele 14 projekter i Aabenraa og Sønderborg kommune fik tildelt midler på 3.038.000 kr. fra LAG-ordningen, hvoraf 1,8 mio. kr. gik til virksomheder og foreninger i Aabenraa Kommune. Nu åbner LAG Sønderborg-Aabenraa op for endnu en ansøgningsrunde for virksomheder og foreninger, der har et projekt eller en idé, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i landdistrikterne.

Lyder det som noget, der er relevant for din virksomhed? Så skal du være hurtig. Sidste frist for at ansøge er fredag den 8. december.

Hvad kan der søges tilskud til?

LAG Sønderborg-Aabenraa støtter projekter i landdistrikter i Aabenraa og Sønderborg Kommune. Det vil sige, det ikke er muligt at søge om støtte til et projekt, der foregår i ”centerbyerne” Sønderborg og Aabenraa. Der kan søges tilskud til projekter, der løber over maksimalt to år. Projektet skal mindst have et budget på 100.000 kr., og du kan max søge 50 % i tilskud – dog 40 %, hvis der er tale om et fødevareprojekt.

LAG Sønderborg-Aabenraa råder over ca. 3 mio. kr. til projekter hvert år.

Hvem kan søge?

Næsten alle kan søge LAG-midler: Virksomheder, institutioner, foreninger, organisationer og fonde.

Ansøgningsprocessen

Der er mange formelle krav til, hvordan du søger samt dokumenterer og vurderingskriterierne, som du skal leve op til, er mange. Derfor er det en god idé, at du orienterer dig på LAG Sønderborg-Aabenraas hjemmeside eller søger vejledning hos fx os i Business Aabenraa, før du går i gang med din ansøgning.

Du ansøger digitalt via LAG Sønderborg-Aabenraas hjemmeside her. 

Få hjælp af vores erhvervskonsulenter i Business Aabenraa

I Business Aabenraa vil vi gerne hjælpe dig og din virksomhed med at få så mange midler, som overhovedet muligt. Derfor anbefaler vi, at du tager fat i en af vores erhvervskonsulenter, så du kan få hjælp til at komme godt og effektivt igennem ansøgningsprocessen. Og måske vi også har en god idé til andre midler og puljer, som kan være relevante for dig at søge, så du kan realisere dit projekt eller idé.

 

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os på 7362 2020.

Derudover kan du også kontakte Connie Mark Skovbjerg, der er koordinator i LAG Sønderborg-Aabenraa. Du kan kontakte Connie på 2441 0942, hvis du fx vil vide mere om LAG-ordningen, har spørgsmål til et projekt eller har brug for vejledning til at søge LAG-midler.

Du kan læse meget mere om LAG, hvordan du søger, vurderingskriterier m.m. på LAG Sønderborg- Aabenraas hjemmeside.

 

Om LAG

LAG står for Lokal Aktionsgruppe og er en lokal forening, som uddeler støtte til projekter, der sigter mod at fremme jobskabelse og økonomisk vækst i landdistrikterne. Den lokale aktionsgruppe her i området er LAG Sønderborg-Aabenraa, og – ligesom alle øvrige aktionsgrupper i landet – er midlerne, som LAG Sønderborg-Aabenraa uddeler, finansieret af EU.