7362 2020

post@businessaabenraa.com

Afsætningsnetværk for Sønderjyske Fødevarer

I Sønderjylland er vi dygtige til at producere kvalitetsråvarer og fødevareprodukter inden for mange forskellige produktkategorier. Samtidig er der en stigende efterspørgsel på lokalt producerede fødevarer.

Men hvordan afsætter man som lokal fødevareproducent sine produkter og hvem skal man afsætte til?

Den udfordring adresseres i projektet ved at fokusere på muligheden for at skabe et stærkt sønderjysk afsætningsnetværk og en effektiv dialog mellem afsætning og produktion.

Afsætningsnetværket har to overordnede formål:

  • At afdække hvorledes markedsdialogen mellem afsætningsled og producenter kan styrkes og dermed skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel.
  • At afdække hvorledes en bæredygtig forretningsmodel for et afsætningsnetværk af lokale fødevareproducenter kan etableres – fra forening til forretning.

 

 

 

 

Partnere

Business Aabenraa

Business Aabenraa er din lokale indgang til fortrolig, uvildig og gratis 1:1 erhvervsservice i Aabenraa kommune. Vi hjælper både eksisterende, nyetablerede og spirende virksomheder. Vi tilbyder 1:1 sparring, viden og netværk indenfor forretningsudvikling. Vores mål er, at styrke din virksomheds konkurrenceevne, din vækst og din adgang til kvalificeret arbejdskraft. Derudover er Business Aabenraa sekretariat for Aabenraa Erhvervsforening med fokus på netværk og viden til medlemsvirksomhederne.

Business Aabenraa er sammen med foreningen Sønderjyske Fristelser og UdviklingsRåd Sønderjylland initiativtager til forprojektet og projektansvarlig.

Kontaktperson: Lisbeth Strange Jensen M: 7362 2024 mail: lsj@businessaabenraa.com

LandboSyd

LandboSyd servicerer det professionelle landbrug med rådgivning indenfor økonomi, skat, strategi, planteavl, kvæg- og svineproduktion, HR, jura og miljø. Derudover ejer virksomheden datterselskaberne LandboGruppen Syd, som er en del af en landsdækkende ejendomsmæglerkæde, samt Agrocura, som tilbyder rådgivning inden for finansiering, formue og råvarer.

Kontaktperson: Karsten Gram M: 2991 6965 mail: kag@landbosyd.dk

 

LHN

LHN er en moderne flersproget rådgivningsvirksomhed, som rådgiver landmænd samt små og mellemstore virksomheder indenfor andre erhverv. LHN er organiseret i Landbrug og Fødevarer og medlem af DLBR og således en vigtig aktør i sikring og videreudvikling af et velfungerende landbrug i det sønderjyske område.

Kontaktperson: Rikke Festersen M: 2442 4490 mail: rnf@lhn.dk

 

Sønderborg Vækstråd

Sønderborg Vækstråd arbejder for at accelerere væksten i Sønderborg-områdets virksomheder gennem sparring og vejledning om virksomhedernes muligheder, herunder tiltrækning af offentlig støtte til projektforløb. Iværksætteri er et strategisk indsatsområde, som er udskilt i Sønderborg Iværksætter Service.

Kontaktperson: Dorthe Schack M: 8140 4416 dmsc@sonderborg.dk

Tønder Erhvervsråd

Tønder Erhvervsråd er en medlemsforening, hvis opgave og rolle er at medvirke til at skabe vækst og udvikling i Tønder Kommune i et tæt, konstruktivt og dialogorienteret samarbejde med erhvervslivet, turisterhvervet og ikke mindst kommunen.

Kontaktperson: Jesper Monsrud M: 2055 0173 mail: jem@toender.dk

UdviklingsRåd Sønderjylland

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland. Udviklingsråd Sønderjylland er sammen med foreningen Sønderjyske Fristelselser og Business Aabenraa initiativtager til forprojektet og ansvarlig for projektets faglige ledelse.

Kontaktperson: Jesper Fuglsang M: 21570150 jf@soenderjylland.dk

Initiativtagere til afsætningsnetværket

Initiativtagere til afsætningsnetværket er foreningen Sønderjyske Fristelser, www.soenderjyskefristelser.dk, landboforeningen LHN, Business Aabenraa, Haderslev Erhvervsråd, Sønderborg Vækstråd, Tønder Erhvervsråd og Udviklingsråd Sønderjylland på baggrund af opfordring og erfaring fra små-producenter og afsætningsled.

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god ide til et nyt projekt.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com