Søndag den 1. oktober er det præcis et år siden, at Charlotte Hylleberg officielt tiltrådte stillingen som direktør i Business Aabenraa. I den anledning har vi stillet Charlotte fem spørgsmål om hendes første år som direktør – og hvilket nyt år hun nu forventer at træde ind i.

 

1. Hvad har været den største øjenåbner for dig?

Hvor kompliceret erhvervsfremmesystemet kan være, og hvor stor en opgave vi i Business Aabenraa har for at omsætte erhvervsfremmesystemets mange muligheder til konkrete indsatser til fordel for den enkelte virksomhed.

 

2. Hvad har gjort dig særligt stolt?

Det er ultimativt de dygtige medarbejdere, jeg har i organisationen. Deres viden er bred, og mere servicemindet organisation findes ikke. Jeg er stolt over hver og én.

 

3. Hvad har været den største udfordring?

Jeg overtog en organisation, som har været uden direktør i et halvt år. Så der har været en del opgaver at tage fat i. Ledelsesmæssigt har organisationen derfor lidt et afsavn, som jeg har måtte rette op på.

 

4. Hvilke erfaringer tager du dig med videre ind i dit andet år som direktør?

Jeg har i forvejen et stort netværk i Sydjylland og de steder, jeg har haft job igennem mit efterhånden lange arbejdsliv. Men med de nye og store netværk der er i erhvervsfremmesystemet, som jeg nu er blevet en del af, er der åbnet sig mange nye muligheder for at sætte kompetencer i spil. Og disse nye muligheder glæder jeg mig til at forfølge i endnu højere grad, så de kan komme vores virksomheder i kommunen til gavn. Sammen er vi bedre.

 

5. Hvad håber du på, det næste år vil bringe?

Jeg håber på, at endnu flere virksomheder i Aabenraa Kommune får øjnene op for de mange gode ting, som vi kan hjælpe dem med i Business Aabenraa. Derudover håber jeg, at vi ved fælles hjælp kan skubbe den grønne udvikling godt på vej og få endnu mere liv i vores handelsbyer. Organisatorisk håber jeg, at vi får tid til at optimere og digitalisere endnu flere af vores interne processer, og at alle medarbejderne fortsat finder arbejdsglæden ved jobbet og forbliver sunde og raske.