SDU vil i samarbejde med de sønderjyske erhvervsråd (Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa) gerne afdække behovet for en ny civilingeniøruddannelse i fysik og teknologi udbudt fra SDU Sønderborg og med en markant profilering i retning af materialer.

 

SDU’s civilingeniør i Fysik og Teknologi (i dag kun udbudt fra SDU Odense) har som udgangspunkt en dyb forståelse for grundlæggende fysiske processer kombineret med et teknologisk og anvendelsesorienteret mindset. SDU foreslår, at et nyt udbud af Fysik og Teknologi-uddannelsen i Sønderborg vil skulle fokusere på materialer og vil dermed være komplementær til uddannelserne i mekanik, elektronik og mekatronik. Det er tanken, at uddannelsen – med en stærk teoretisk baggrund indenfor modellering og avancerede statistiske værktøjer (f.eks. til anvendelse indenfor pålideligheds-analyser) vil skulle specialiseres i retning af kompetencer indenfor den lokale erhvervslivs behov (f.eks. produktionsvirksomheder der produktionsvirksomheder der har interesse i at bruge grønne eller genanvendelige materialer, udvikler eller arbejder med sensorer, mikrofabrikation samt optiske og optoelektroniske målemetoder).

god dialog med virksomheder

Mange virksomheder har været inddraget i udviklingen af de seneste ingeniøruddannelser i elektronik og maskinteknik fra SDU Sønderborg. En tæt dialog med  landsdelens virksomheder er dog endnu engang en helt afgørende forudsætning for at SDU kan realisere en ny civilingeniøruddannelse i fysik og teknologi med materialefokus fra SDU Sønderborg – for at SDU kan blive skarpe på, hvilke behov virksomhederne har og hvordan uddannelsen skal indrettes.

 

SDU vil derfor gerne invitere til et dialogmøde den 18. maj kl. 15.30 – 18.30 (SDU sørger for let eftermiddags snack). På mødet drøftes mulige faglige fokusområder i den nye profileringen med udgangspunkt i et forslag fra SDU’s side. Efter mødet vil SDU udarbejde et konkret forslag til en uddannelse og håber så at virksomhedernes kan mødes igen til august til fornyet dialog. Alt dette med henblik på fremsendelse af uddannelsesforslag til ministeriel godkendelse i september 2022 – og hvorefter SDU kan udbyde den nye ingeniøruddannelse i fysik og teknologi fra september 2023 (forudsat ministeriel godkendelse).

Tilmeld dig hos Per Æbelø på mail: pabelo@tek.sdu.dk

 

Med venlig hilsen – og i håbet om en givtig dialog om hvordan vi kan styrke uddannelsesområdet i Sønderjylland

SDU og vækstrådene i Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa