Inden vi lige om lidt vinker farvel til 2023 og hopper ind i et nyt kalenderår, ser vi sammen med Charlotte Hylleberg, direktør i Business Aabenraa, tilbage på 10 af de præstationer, opgaver og samarbejder, som vi i Business Aabenraa vil huske 2023 for.

Her er de 10 præstationer i Business Aabenraa, som direktør Charlotte Hylleberg især har hæftet sig ved i 2023:

 

1. Lokal erhvervsservice

Som en del af vores rammeaftale med Aabenraa Kommune, leverer vi lokal erhvervsservice, hvor vi vejleder og laver sparring med virksomhederne om deres drift og forretningsudvikling. I 2023 har vi hjulpet over 400 unikke virksomheder videre til at finde løsningerne på de mangeartede problemstillinger. Sparringsforløbene har været meget forskellige og bestået af ét til 10 aktiviteter, som måske er startet med et sparringsforløb på markedsføring og er endt med, at virksomheden fik hjælp til at ansætte en ressource og søgte ind i digitaliseringspuljer.

 

2. Grøn Omstilling

År 2023 har været præget af øget fokus på grøn omstilling og ESG. Ved at projektansætte erfarne medarbejdere og lancere initiativer som “ESG ordbogen” og podcast-serien “Bæredygtig udvikling, Aabenraa Kommune er på vej” har vi aktivt støttet virksomheder i deres rejse mod bæredygtighed, og vores lokale virksomheder har taget imod udfordringen om at være med til at dele ud af deres erfaring med det ukendte.

 

3. Erhvervsudvikling i Å-landet

Business Aabenraa har været med til at udarbejde en erhvervsudviklingsplan for Å-landet. Det har skabt et solidt grundlag for at arbejde mere målrettet med jobskabelse og bidraget til den generelle udvikling af området. Lokalsamfundet er kommet endnu tættere på og netværksmøder er etableret.

 

4. Iværksætteri med fuld skrald

Aabenraa Kommunes placering som Danmarks 3. bedste til iværksætteri er et bevis på vores stærke engagement i at tiltrække lokale virksomheder og sikre vækst. 2023 har ikke kun være præget at lokale som vil udleve en drøm, men også udenlandske tilflyttere, hvor vi især er glade for vores tyskkundskaber, da mange tysker ser muligheden i at starte selvstændigt op.

 

5. Detail og byudvikling

I en tid, hvor detailhandlen har udfordringer, som følge af år med coronanedlukning og nye indkøbsmønstre, har der været fokus på at hjælpe med at identificere muligheder, og i dag står vi tættere i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune, Business Aabenraa og handelsstandsforeningerne.

 

6. Karriemessen og Jobdating-arrangementer

I 2023 har vi igen gjort en stor indsats for at forbinde lokale virksomheder med unge talenter. Det har vi bl.a. gjort igennem vores succesfulde karriemesse med over 60 deltagende virksomheder og 1.400 skoleelevers besøg samt rekorddeltagelse i de 7 afholdte Jobdating-arrangementer. Begge er to eksempler, som kun har kunne lade sig gøre pga. vores tætte samarbejde og netværk med bl.a. Aabenraa Jobcenter, Campusrådet, de videregående uddannelser og universiteterne.

 

7. Netværksgruppen for Bygge- og Anlæg og læring om ny teknologi

Ved at tiltrække stor tilslutning til vores netværksgruppe for Bygge- og Anlæg med et AI-fokuseret arrangement, har vi fortsat med at være en drivkraft for viden og innovation. Indenfor Bygge og anlæg har året 2023 været en periode med læring, introduktion af nye begreber som LCA, ESG, AI og ChatGPT samt håndtering af nye værktøjer.

 

8. Royal Run 

Til kommunens store begivenhed Royal Run, havde Business Aabenraa ansvaret for at rekruttere kunstnere til at underholde ved one-mile-løbet. De var en festlig og anderledes arbejdsdag, der illustrerer vores aktive rolle i at få erhverv, bosætning og kulturlivet i spil.

 

9. Samarbejde med Aabenraa Erhvervsforening

Som sekretariat for Aabenraa Erhvervsforening ser vi tilbage på et år fyldt med vellykkede arrangementer og aktiviteter. E-handelsnetværket er kommet godt fra start, Biz-Net-møderne har været forskelligartet og yderst interessante og Business Power 2023 fokuserede på diversitet og ledelse og drøftelserne i pauserne mange. Vi har også styrket Best.Syd netværket og planlagt et nyt turist- og oplevelsesnetværk for 2024.

 

10. Stærkt samarbejde på tværs

2023 har vist vigtigheden i at samarbejde for at få større ting til at ske. Et godt samarbejde i direktørnetværket i Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa samt URS (Udviklingsråd Syd) har bl.a. løftet initiativer, der skal udvikle de mange spændende lokale fødevareproducenter og sætte Sønderjylland endnu mere på landkortet. Derudover har vi igen i år haft et tæt samarbejde med Padborg Transportcenter. Sammen har vi fx lavet et fællesarrangement, hvor virksomheder kunne blive klogere på mulighederne ved solceller. Sidst men ikke mindst har vi i fællesskab med Erhvervshus Sydjylland hjulpet mange virksomheder – bl.a. med at søge om økonomisk støtte til at realisere deres ambitioner igennem Virksomhedsprogrammet.