– din lokale erhvervsservice i Aabenraa

FOR MEDLEMMER

7362 2020

post@businessaabenraa.com

Turistaktører i Aabenraa Kommune kan
lære af hinanden, blive inspireret
og skabe oplevelser sammen

TurNet er Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandets netværksmøder. Det er tale om korte netværksmøder på højst 1½ time.  Møderne afholdes fire gange årligt hos forskellige medlemmer af turistforeningen, som byder på rundvisning, et relevant oplæg og tid til at netværke.

Meningen med netværket er, at turistforeningens medlemmer kan lære hinanden at kende  – og derigennem udnytte de synergier, der uvilkårligt vil opstå.

 

Formiddagsmøder

Møderne vil fortrinsvis være formiddagsmøder med følgende dagsorden:

Kl. 10.00       Velkomst v. Turistforeningen + præsentationsrunde
Kl. 10.15        Oplæg og rundvisning
Kl. 10.45        Nyt fra turistforeningen
Kl. 11.00        Dagens tema-oplæg + mulighed for at netværke
Kl. 11.30        Tak for i dag