Business Aabenraa_pil

Synliggørelse af aktiviteter i byen

Vi fokuserer på at synliggøre events og aktiviteter i byen

Markedsføringsgruppen under Byledelsen fokuserer på at synliggøre events og aktiviteter i byen.

Lige nu er der gang i en række projekter:

Folien skal være med til at forskønne tomme butiksvinduer og samtidig informere byens gæster om events i Aabenraa by. Temaerne vil have et lokalt islæt, og der er udarbejdet en designskabelon, som kan bruges all-round i bybilledet.

Der er truffet politisk beslutning om placering af digitale pyloner i Aabenraa by, Kruså, Tinglev og Rødekro.

Læs mere om pylonerne.

I Aabenraa by er der opstillet fire plakattavler til gratis ophængning af arrangements plakater.

Som eventarrangør kan man enten selv opklæbe plakater eller få KIS til at løse opgaven.

Plakattavlerne er placeret:

  • På Strandpromenaden v/Sønderstrand
  • I passagen fra busstationen til HP Hanssengade
  • På Skolegade v/gågaden
  • På Vestergade (fra sommeren 2018)

Retningslinjer for plakattavlerne er:

  • Undgå at opklæbe samme plakat flere gange på samme tavle
  • Undgå store formater A0, A1 og A2, så er der plads til os alle
  • A3 plakater indleveret på Aabenraa Bibliotek tages med i en opklæbningsrunde
  • Plakattavlerne afrenses helt ca. hver 2. måned

Aftalen med KIS om opklæbning af arrangementsplakater: 

Der er er indgået aftale med KIS http://www.kis-aabenraa.dk/ om opklæbning  af arrangements plakater hver 14. dag.

A3 plakater kan afleveres på Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3, 6200 Aabenraa.

Der udleveres campuskort til alle studerende (10. klasse, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser) i Aabenraa. Et campuskort  indeholder gode tilbud til bl.a. events, caféer, detailhandlen mm. i Aabenraa. De første campuskort blev udleveret i 2017 til udvalgte studier. Fra skolestart 2018 vil samtlige studerende få et campuskort.

For at få et overblik over større events i Aabenraa udvikles og vedligeholdes et årshjul, med angivelse af event, dato og placering. Se Eventkalenderen for Aabenraa

For at gøre det lettere for vores kunder at få et overblik over hvor de kan parkere i Aabenraa centrum, har vi udviklet dette oversigtskort med angivelse af hvor man kan parkere henholdsvis 2 timer, 4 timer og i ubegrænset tid. Du kan se kortet ved at klikke på dette link -> Parkering Aabenraa centrum 27062018

For at byde vores udenlandske gæster velkommen og give dem en god oplevelse, når de er i byen, har vi lavet Mojn badges med skriften Ask me – I am local. Badgen er delt ud til medarbejdere i butikker, på museer m.fl. Formålet med badgen er, at man som gæst kan se, at man er velkommen til at spørge om hjælp. Det kræver ingen bestemte kompetencer at bære badgen andet end at man skal være imødekommende, smilende og have lyst til at hjælpe så godt man kan.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller forslag til markedsføringsgruppens arbejde er du velkommen til at kontakte Camilla Refshause Hansenformand for formidlingsgruppen.

Camilla Refshause Hansen

Formand for formidlingsgruppen i Byledelsen

Netværks- og eventkonsulent hos Business Aabenraa
T: +45 7362 2026
M: +45 4017 5255
crh@businessaabenraa.com