7362 2020

post@businessaabenraa.com

Sund Vækst Puljen kan i øjeblikket ikke søges, da der bliver lavet nye kriterier. Den vil blive åbnet igen i løbet af de kommende uger

Sund Vækst Pulje
– pulje til sund vækst i Aabenraa kommune

  styrke Aabenraa kommune som et sundt og aktivt fællesskab

 

Det er Sund Vækst puljens formål at yde økonomisk støtte til arrangementer og tiltag, der styrker kommunens konkurrencekraft på bosætning og erhverv. Ansøgningen skal tale ind i kommunens vision og bidrage til opfyldelse af visionen.

 

 • Et aktivt og sundt fællesskab
 • Drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion
 • Et verdenskendt digitalt fællesskab

Kriterier til ansøgning fra Sund Vækst Puljen

 • Puljen henvender sig til foreninger og privatpersoner i Aabenraa Kommune.
 • For at opnå støtte skal alle arrangementer gennemføres med henblik på at markedsføre Aabenraa Kommune.
 • Arrangementet skal komme flest muligt til gode og målgrupperne skal være klart beskrevet. Der argumenteres for, i hvilken grad arrangementet henvender sig til borgere i og udenfor Aabenraa kommune.
 • Arrangementet skal have potentiale til at vokse og blive tilbagevendende begivenhed, også uden fortsat støtte fra Sund Vækst puljen.
 • Hvis arrangementet viser fornyelse og kan tiltrække de beskrevne målgrupper kan der ydes støtte til samme arrangement flere år i træk.
 • For alle arrangementer skal Kulturnaut anvendes i markedsføringen, således at aktiviteten er synlig på digitale platforme som visitaabenraa.dk og Aktiv & Oplev.
 • Regnskab og evaluering indsendes samlet. Er alle pengene ikke anvendt tilbageføres restbeløbet til Sund Vækst puljen.
 • Der kan gives underskudsgaranti fra Sund Vækst puljen.
 • I ansøgningen oplyses hvor der er ansøgt om yderligere kommunale midler

Send ansøgning til Sund Vækst Puljen

Du kan indsende din ansøgning via nedenstående links. Ansøgningerne vil i takt med at de bliver modtaget, behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde i Business Aabenraa.

Til din ansøgning skal du bruge følgende skemaer: Ansøgningsskema (klik på linket og download skemaet).
Til din efterfølgende evaluering skal du bruge: Evalueringsskema (klik på linket og download skemaet).

Ansøgningsskema og budget sendes til Lisbeth Strange Jensen på lsj@businessaabenraa.com

Ansøgningsskema

Evalueringsskema

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god ide til et nyt projekt.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com