Sund Vækst Pulje2018-10-17T13:41:48+00:00
Business Aabenraa_pil

Sund Vækst Pulje
– pulje til sund vækst i Aabenraa Kommune

»styrke Aabenraa Kommune som en sund og aktiv kommune

Sund Vækst-puljen sigter efter at styrke Aabenraa Kommunes omdømme som en sund og aktiv kommune, der er attraktiv for borgere og virksomheder at flytte til. Det er derfor vigtigt for de aktiviteter, som puljen støtter, at de opnår synlighed, opmærksomhed uden for kommunens grænser, og aktiviteten på kort eller langt sigt kan opnå gennemslagskraft.

Derfor bliver der i bedømmelsen af ansøgningerne også lagt stor vægt på, at støtten er en kickstart i den forstand, at aktiviteten har et stort potentiale til at kunne klare sig selv på sigt, men har brug for støtte i opstarten.

De fem styrkepositioner

Business Aabenraa_pil

Der er fem styrkepositioner i Aabenraa kommune, som puljen gerne vil fremhæve:

1. En aktiv og sund kommune i bevægelse
2. En smuk og levende by
3. Et midtpunkt for sundhed og velfærd i uddannelse, teknologi og erhvervsliv
4. Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn
5. Førende inden for logistik og transport

En aktivitet skal fremhæve én eller flere af disse styrkepositioner for at få støtte af puljen og på den måde styrke kommunens omdømme som et attraktivt sted for borgere og virksomheder at bo og arbejde.

Inden du skriver en ansøgning, skal du være opmærksomme på følgende:

Det er afgørende for at opnå støtte, at aktiviteten afvikles i Aabenraa Kommune

Sund Vækst er en udviklingspulje, og derfor er det ikke muligt at søge om midler til drift, anlæg, forplejning eller lukkede arrangementer

Der ydes som hovedregel ikke tilskud til kommercielle arrangementer og til arrangementer tilrettelagt af enkeltpersoner.

Eventuelt overskud skal som udgangspunkt gå til en frivillig forening med mindre andet er aftalt.

Send ansøgning til Sund Vækst Puljen

Til din ansøgning skal du bruge følgende skemaer: Ansøgningsskema + Budget (klik på linket og download skemaet).
Til din efterfølgende evaluering skal du bruge: Evalueringsskema (klik på linket og download skemaet).

Ansøgningsskema og budget sendes til Helle Malene K. Olsen på e-mail hmo@businessaabenraa.com

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Sund Vækst Puljen eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Direktør Helle Malene K. Olsen.

Helle Malene K. Olsen 
Direktør
Tlf.: +45 7362 2028
Mobil: +45 2619 7813
hmo@businessaabenraa.com