Business Aabenraa_pil

Sund Vækst Pulje
– pulje til sund vækst i Aabenraa kommune

»styrke Aabenraa kommune som et sundt og aktivt fællesskab

Det er Sund Vækst puljens formål at yde økonomisk støtte til arrangementer og tiltag, der styrker kommunens konkurrencekraft på bosætning og erhverv. Ansøgningen skal tale ind i kommunens vision og bidrage til opfyldelse af visionen.

 • Et aktivt og sundt fællesskab
 • Drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion
 • Et verdenskendt digitalt fællesskab

Kriterier til ansøgning fra Sund Vækst Puljen

Business Aabenraa_pil

Ansøgningen skal bidrage til opfyldelse af Aabenraa Kommunes Vækststrategi Sund Vækst og Vækstplanens indsatser, som du kan finde her:

>> Se Aabenraa kommunes vækstplan og vækststrategi <<

Kriterier til ansøgningen:

 • Puljen henvender sig til foreninger og privatpersoner i Aabenraa Kommune.
 • For at opnå støtte skal alle arrangementer gennemføres med henblik på at markedsføre Aabenraa Kommune.
 • Arrangementet skal komme flest muligt til gode og målgrupperne skal være klart beskrevet. Der argumenteres for, i hvilken grad arrangementet henvender sig til borgere i og udenfor Aabenraa kommune.
 • Arrangementet skal have potentiale til at vokse og blive tilbagevendende begivenhed, også uden fortsat støtte fra Sund Vækst puljen.
 • Hvis arrangementet viser fornyelse og kan tiltrække de beskrevne målgrupper kan der ydes støtte til samme arrangement flere år i træk.
 • For alle arrangementer skal Kulturnaut anvendes i markedsføringen, således at aktiviteten er synlig på digitale platforme som visitaabenraa.dk og Aktiv & Oplev.
 • Regnskab og evaluering indsendes samlet. Er alle pengene ikke anvendt tilbageføres restbeløbet til Sund Vækst puljen.
 • Der kan gives underskudsgaranti fra Sund Vækst puljen.
 • I ansøgningen oplyses hvor der er ansøgt om yderligere kommunale midler

Send ansøgning til Sund Vækst Puljen

Deadline for ansøgning Tilbagemelding til ansøger
Fredag den 3. maj kl. 12 Onsdag den 29. maj
Fredag den 13. september kl. 12 Torsdag den 26. september
Fredag den 15. november kl. 12 Fredag den 29. november

Til din ansøgning skal du bruge følgende skemaer: Ansøgningsskema (klik på linket og download skemaet).
Til din efterfølgende evaluering skal du bruge: Evalueringsskema (klik på linket og download skemaet).

Ansøgningsskema og budget sendes til Helle Malene K. Olsen på e-mail hmo@businessaabenraa.com

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Sund Vækst Puljen eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Direktør Helle Malene K. Olsen.

Helle Malene K. Olsen 
Direktør
Tlf.: +45 7362 2028
Mobil: +45 2619 7813
hmo@businessaabenraa.com