Pulje på kr. 100.000 i 2018 til forbedring af den nordlige ende af Aabenraa bymidte

Har du ambitiøse idéer til hvordan der kan laves oplevelser og sættes gang i bylivet i den nordlige del af Aabenraa bymidte?

Ved du at:

  • du via Aktivitets-og eventpuljen kan søge fra kr. 5.000 til 15.000 til et projekt  (ansøgninger på over kr. 5.000 skal som udgangspunkt være samfinasieret – dvs. du kan byde ind med f.eks. frivillig arbejdskraft eller finansiering fra private fonde.)
  • der er ansøgningsfrist fire gange om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november
  • enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende, social entrepreneurs og andre initiativtagere kan søge midler fra puljen
  • der i årene 2017-2021 vil blive fordelt kr. 600.000 via puljen

Formålet med Områdefornyelse Nords aktivitets- og eventpulje er at afprøve tiltag, der kan sætte gang i bylivet i den nordlige del af Aabenraa bymidte ved at give oplevelser til byens borgere og besøgende.
 

Læs mere her om ansøgningskriterierne og formålet med puljen – her  http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/aktivitets-og-eventpulje/

Hvor der også et link til den ansøgningsformular, der skal anvendes og information om hvor du kan få hjælp til din ansøgning og udvikling af budget og tidsplan.