7362 2020

post@businessaabenraa.com

Bliv praktikvirksomhed

Synliggør din virksomhed for elever inden de vælger erhvervsuddannelse

Få en elev fra 9. klasse i erhvervspraktik 

Vær med fra start – bliv praktikvirksomhed i fem dage
Det er vigtigt, at din virksomhed har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Herunder elever og lærlinge. Det starter med, at et ungt menneske vælger en jobtype, uddannelse eller branche til.

Formålet med samarbejde mellem lokale virksomheder og folkeskolens udskoling og 9. klasse er at synliggøre – og øge elevernes viden om og kendskab til det lokale erhvervsliv, såvel på branche- og virksomhedsniveau som med hensyn til jobtyper –  inden de vælger ungdomsuddannelse.

Som praktikvirksomhed for 9. klasse synliggør du både din virksomhed og din branche inden eleven vælger ungdomsuddannelse.

Tilmeld din virksomhed her:

Forventning til dig som praktikvirksomhed
Eleven skal selv finde sit praktiksted. Når du siger ja til en praktikant, vil eleven sørge for, at du fra skolen får et aftalepapir med praktikaftalen.

Det er vigtigt at

  • eleven har en kontaktperson i virksomheden
  • personalet ved, at der kommer en elev
  • der er en plan for de fem dage, praktikken varer
  • eleven får mulighed for at lære om arbejdspladsen, branchen og jobfunktioner
  • det er vigtigt, at praktikanter får et reelt og godt indtryk af din virksomhed og jobfunktioner. Det er også vigtigt, at I kan håndtere et praktikophold nemt og effektivt. Derfor er det en god idé, at lade praktikanten udfylde et evalueringsskema sidste praktikdag, med feedback til jer som praktiksted (det er kun til inspiration).

Du kan downloade inspiration og hjælp til håndtering af praktikophold her:

Forsikring

Når den unge er i erhvervspraktik, som er aftalt med skolen eller Ungdommens Uddannelsesvejledning, gælder Statens Erstatningsordning.

Undtagelse: Eleven er som udgangspunkt ikke dækket af Statens Erstatningsordning i skoleferier. Hvis det bliver aktuelt med praktik i ferier under f.eks. et efterskoleophold, kan I spørge efterskolen, om den har en forsikringsordning.

Læs mere om Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Hvad må den unge i erhvervspraktik

Elever, som er 13 år, må udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for den unges sikkerhed og sundhed, og hun/han må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må elever i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Eleverne må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal eleven have to fridøgn.

Læs mere om arbejdsmiljølov for elever i praktik

 

Se oversigt over skolernes praktikuger i 2023/2024 her:

 

Uge Skoler
37 Deutsche Privatschule Apenrade
38 Stubbæk Skole
40 Deutsche Schule Tingleff
41 Hærvejsskolen
41 Hjordkær skole
41 Friskolen Bylderup Bov
43 Kongehøjskolen
45 Høje Kolstrup Skole
45 Løjt Kirkeby Skole
45 Søgård Friskole
46 Tinglev skole
46 Felsted Skole
46 Aabenraa Friskole
47 Bylderup Skole
47 Lyreskovskolen
5 Hjordkær Skole
10 Grænseegnens Friskole
Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god idé.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com