Har du købt et stykke jord, som du har endnu ikke har bygget dit erhvervsbyggeri på, så skal du være opmærksom på, at det skal vedligeholdes, så det ikke omdannes til beskyttet område – også kaldt §3-område.

Kommunen oplever desværre nogle gange, at erhvervsjord har ligget hen og dermed har ændret karakter, så det overgår til naturområde i stedet for erhvervsområde. Naturbeskyttelsesloven betyder, at arealet på et tidspunkt kan blive beskyttet, hvis det har ligget ubenyttet hen, og dermed kan der ikke bygges på jorden.

Spørgsmål omkring naturområder

Hvis du har spørgsmål omkring dine arealer, er du velkommen til at kontakte erhvervspilot Jette Henningsen på telefon 30534196,  eller på mail , eller Peter Mumm på telefon 51167639, eller mail .