7362 2020

post@businessaabenraa.com

Om Business Aabenraa

Business Aabenraa har som opgave at varetage den samlede erhvervsfremmeindsats i Aabenraa Kommune med det formål at styrke konkurrencekraften ift. jobskabelse og bosætning.  

Vores opgave kan overordnet beskrives i tre dele:

1. Erhvervsservice, som er tilgængelige for alle virksomheder med behov for sparring og vejledning i henhold til loven om erhvervsfremme. Det kan være iværksættere, som ønsker hjælp til at starte en virksomhed op, og etablerede virksomheder, der ønsker forretningsparring. Erhvervsservicen tilbydes som 1-1 sparring og er fortrolig, uvildig og gratis.

2. Erhvervsudvikling inden for styrkepositionerne transport/logistk, bygge/anlæg og fødevarer samt detail og arbejdskraft. Udviklingsinitiativerne igangsættes i dialog med interessenter.

3. Sekretariatsfunktion for Aabenraa Erhvervsforening, hvor vi tilbyder netværksarrangementer forbeholdt foreningens medlemmer.

Business Aabenraa er bemyndiget af Dansk Erhverv – The Danish Chamber of Commerce – til at udstede oprindelsescertifikater, påtegne eksportdokumenter og udstede ATA-carneter.

 

Stærke personlige relationer

Business Aabenraa forbinder erhvervslivet i Aabenraa Kommune. Med vores kompetente team og stærke personlige relationer hjælper og vejleder vi lokale virksomheder i alle brancher og størrelser.

Vi binder virksomhederne sammen ved at facilitere det netværk, som knytter bånd på kryds og tværs af kommunen. Dét er vores måde at understøtte både din og andre virksomheders udvikling. Vi skaber rum og netværk, hvor nye forretningsmuligheder og samarbejder mellem virksomheder kan spire frem.

Vi møder din virksomhed fra begyndelsen til slutningen. Vi er kun et opkald væk, når du som spirende selvstændig har brug for opstartshjælp. Når din tid på arbejdsmarkedet er ved at løbe ud og det er tid til generationsskifte og afhændelse af virksomheden, er vi der også for dig.

Find vores tilbud til iværksættere

Business Aabenraa er en selvejende institution. Vi er medlemssekretariat for Aabenraa Erhvervsforening og vi er den lokale erhvervsservice i Aabenraa Kommune. Vi hjælper med at oversætte den kommunale erhvervsvision til de virksomheder, der arbejder under de lokale forhold og som er med til at sikre den lokale vækst. Vi formidler den kommunale politik til dig som erhvervsdrivende, og vi ved, hvad den betyder for din hverdag, din udvikling og dine muligheder. Som bindeled mellem de lokale virksomheder, kan vi også udpege tendenser og strømninger i erhvervslivet overfor kommunen og politikerne.

I Business Aabenraa er vi uvildige. Det samme er den fortrolige vejledning, som vi tilbyder dig og din virksomhed. Hos Business Aabenraa får du en kompetent sparringspartner, der tør stille de gode – og de svære – spørgsmål. Vores konsulenter sætter en ære i at skabe gode tillidsforhold til virksomhederne – en tillid der binder dig og din virksomhed sammen med personlig, faglig og brancherettet vejledning. Vi kommer hele vejen rundt om din virksomhed, og med vores 360 graders sparring sender vi dig af sted mod nye mål. Har vi ikke selv løsningen på dine udfordringer, så er vi bindeleddet, der guider dig videre til dem som har.

Vores konsulenter er til rådighed for alle virksomheder, og vores erhvervsservice er for alle uanset virksomhedens størrelse, udfordringer og muligheder. Vi arbejder med fokusområderne ”Transport & logistik”, ”Bygge & Anlæg”, ”Fødevarer”, ”Detailhandel” og ”Iværksætteri”.

Business Aabenraa hjælper dig med at se din virksomheds muligheder og udfordringer. Sammen lægger vi en plan for din fremtid.

Vil du vide mere?
Ønsker du at vide mere om, hvordan Business Aabenraa kan hjælpe dig, så kontakt en af vores medarbejdere.