– din lokale erhvervsservice i Aabenraa

7362 2020

post@businessaabenraa.com

Om Business Aabenraa

Business Aabenraa er en selvejende institution med Aabenraa Erhvervsforening og Aabenraa Kommune som primære opgavestillere.

Business Aabenraa har som opgave at varetage den samlede erhvervsfremmeindsats i Aabenraa Kommune med det formål at styrke konkurrencekraften ift. jobskabelse og bosætning.

Vores opgave kan overordnet beskrives i tre dele:

 Erhvervsservice
Erhvervsservicen er tilgængelige for alle virksomheder med behov for sparring og vejledning i henhold til loven om erhvervsfremme. Det kan være iværksættere, som ønsker hjælp til at starte en virksomhed op, og etablerede virksomheder, der ønsker forretningsparring. Erhvervsservicen tilbydes som 1-1 sparring og er fortrolig, uvildig og gratis.

 Erhvervsudvikling
Erhvervsudviklingen sker inden for styrkepositionerne transport/logistk, bygge/anlæg og fødevarer samt detail og arbejdskraft. Udviklingsinitiativerne igangsættes i dialog med interessenter.

 Sekretariatsfunktion
Business Aabenraa er sekretariat for Aabenraa Erhvervsforening, hvor vi tilbyder netværksarrangementer forbeholdt foreningens medlemmer.

 

Business Aabenraa er desuden bemyndiget af Dansk Erhverv – The Danish Chamber of Commerce – til at udstede oprindelsescertifikater, påtegne eksportdokumenter og udstede ATA-carneter.

 

Hold dig opdateret

Nyhedsbrevet udkommer ca. hver 14. dag og indeholder aktuelle erhvervsnyheder med fokus på Aabenraa kommune og kommende arrangementer i erhvervsforeningen, både for medlemmer og ikke-medlemmer. 

Vil du vide mere?
Ønsker du at vide mere om, hvordan Business Aabenraa kan hjælpe dig, så kontakt en af vores medarbejdere.