– din lokale erhvervsservice i Aabenraa

FOR MEDLEMMER

7362 2020

post@businessaabenraa.com

Vi sætter fokus på virksomhedernes vækst og jobskabelse

Business Aabenraa har som opgave at varetage den samlede erhvervsfremmeindsats i Aabenraa Kommune med det formål at styrke konkurrencekraften ift. jobskabelse og bosætning.   

Vores opgave kan overordnet beskrives i tre dele:

1. Erhvervsservice, som er tilgængelige for alle virksomheder med behov for sparring og vejledning i henhold til loven om erhvervsfremme. Det kan være iværksættere, som ønsker hjælp til at starte en virksomhed op, og etablerede virksomheder, der ønsker forretningsparring. Erhvervsservicen tilbydes som 1-1 sparring og er fortrolig, uvildig og gratis.

2. Erhvervsudvikling inden for styrkepositionerne transport/logistk, bygge/anlæg og fødevarer samt detail og arbejdskraft. Udviklingsinitiativerne igangsættes i dialog med interessenter.

3. Sekretariatsfunktion for Aabenraa Erhvervsforening, hvor vi tilbyder netværksarrangementer forbeholdt foreningens medlemmer.

Business Aabenraa er bemyndiget af Dansk Erhverv – The Danish Chamber of Commerce – til at udstede oprindelsescertifikater, påtegne eksportdokumenter og udstede ATA-carneter.

Business Aabenraa varetager desuden administrationen af kontorfællesskabet i Udviklingsparken og Det Kreative Hus.

Vil du vide mere?
Læs om den erhvervspolitiske vision for Aabenraa Kommune, bestyrelsen eller vedtægterne i menuen. Du er også velkommen til at kontakte Business Aabenraa.