Der er kommet nye ansigter i toppen af Business Aabenraa. I starten af august tiltrådte Helle Malene Kjølsen Olsen stillingen som konstitueret direktør, og i slutningen af august er Karsten Rewitz, direktør for Contiga i Tinglev blevet konstitueret som formand for bestyrelsen i Business Aabenraa.

Karsten Rewitz er oprindeligt uddannet revisor og har i mange år arbejdet med produktionsvirksomheder både i Danmark og Tyskland. Hans arbejde på betonelementfabrikken Contiga falder inden for bygge-anlægsbranchen, som pt. er den branche i Aabenraa, der repræsenterer det største antal arbejdspladser.

”Jeg glæder mig til at lære min bestyrelse og medarbejderne i Business Aabenraa at kende. Vi får et spændende efterår, hvor jeg også kan komme på banen med min egen erfaring fra branchen” siger Karsten Rewitz.

Indsatser for Business Aabenraa i efteråret

Business Aabenraas bestyrelse skal i efteråret prioritere ressourcerne og sørge for, at der bliver skabt balance mellem økonomi og opgaver. Og der er mange spændende opgaver i porteføljen. Bygge og anlægsbranchen skal blandt andet opprioriteres med det mål at styrke virksomhedernes rammebetingelser i kommunen. Der skal blandt andet etableres et advisory board, der kan give input til Business Aabenraa om konkrete tiltag, der kan styrke virksomhedernes konkurrencekraft og få flere ordrer i bøgerne. Det er et ønske fra bestyrelsen, at det også kommer de lokale virksomheder til gode at der udføres store anlægsprojekter i Aabenraa kommune.

Transport- og logistikbranchen vil også forsat være at finde som et indsatsområder hos Business Aabenraa. Der arbejdes allerede nu på at få lavet en markedsføringsplan, som kan favne virksomheder, der leverer transport til lands og til vands i kommunen.

Ny direktør med øje for samspil og synergier

Helle Olsen kommer fra en stilling som teamleder hos Vækst og Erhverv hos Aabenraa Kommune, og kender Business Aabenraa som samarbejdspartner på forskellige erhvervstiltag, som understøtter kommunens vision om at skabe sund vækst.

”Der er mange potentialer i vores område, som vi skal udnytte til gavn for erhvervslivet og borgerne i kommunen. Bestyrelsen bidrager med prioritering og retning for vores arbejde i Business Aabenraa. Bestyrelsen i Business Aabenraa er repræsenteret bredt med kompetencer fra de forskellige erhvervsforeninger og fra kommunen og kan dermed bidrage med viden fra hver deres områder til gavn for helheden” siger Helle Olsen.

Se strategien for Business Aabenraa for 2017-2018

Det er et helt nyt samarbejde både for Karsten Rewitz og Helle Olsen. De to har kun haft kort tid til at lære både hinanden og virksomheden at kende, men der er ingen tvivl om at de begge kan forvente et begivenhedsrigt efterår.

Fornavn
E-mail

Seneste indlæg

Arkiver

Kategorier