7362 2020

post@businessaabenraa.com

Byledelsen arbejder mod at samle detailhandlen

Byledelsen arbejder mod at samle detailhandlen for sammen at løfte niveauet og gøre Aabenraa by til en endnu mere attraktiv by at besøge.

For at skabe dialog og netværk inviterer Byledelsen detailhandlen i Aabenraa bymidte til morgenmøde ca. 4 gange i året. Formålet er at informere butikkerne om, hvad der sker i byen, så de er klædt på til at fortælle kunderne om det og at skabe et netværk på tværs af butikkerne. Samtidig er morgenmøderne med til at skabe dialog mellem detailhandlen, kommunen og handelstandforeningerne, så man sammen kan løse de udfordringer, man støder på.

Møderne holdes på skift ved cafeerne i byen. Programmet for morgenmøderne skifter fra gang til gang, men fælles er, at man starter med et rundstykke og kaffe/the. Prisen for forplejningen er 50 kr. pr. person, som man betaler ved morgenmødet.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller forslag til morgenmøderne er du velkommen til at kontakte Janni Rahbæk.

Janni Rahbæk Business Aabenraa   

   

Janni Rahbæk
Erhvervskonsulent
T: +45 7362 2021
M: +45 2251 5924
jra@businessaabenraa.com

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbreve fra Byledelsen med nyheder og arrangementer for detailhandlen i Aabenraa Kommune.