Vi søger konsulentbistand til dialog, analyse og modeludarbejdelse vedrørende værdikæder, fødevarenetværk, SMV/mikro-producenter og markedsdialog i forbindelse med gennemførelse af forprojektet ”Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer”. Forprojektet er indstillet af Syddansk Vækstforum til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Baggrund for forprojektet

Business Aabenraa S/I har modtaget tilsagn fra Syddansk Vækstforum om støtte til forprojektet ”Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer” i perioden november 2018 til april 2019.

Forprojektets partnere er Business Aabenraa S/I, Udviklingsråd Sønderjylland, LandboSyd, LHN, Sønderborg Vækstråd og Tønder Erhvervsråd med lokale købmænd, fødevarenetværk og producenter som interessenter.

Formål

Formålet med forprojektet er at afdække,

1.    hvordan markedsdialogen mellem afsætningsled og producent kan styrkes til gavn for fødevarevirksomhedernes vækstmuligheder – match mellemudbud (producenter) og efterspørgsel (købmænd), og

2.    hvordan en bæredygtig forretningsmodel for lokale fødevarenetværk kan se ud – fra forening/netværk til forretning med udgangspunkt i sønderjyske mikroproducenters afsætning.

Forprojektet skal resultere i en model for markedsdialog samt bæredygtig(e) forretningsmodel(ler) for lokale fødevareafsætningsnetværk.

Konsulentopgaven

Projektpartnerne ønsker konsulentbistand til gennemførelse af forprojektet.

Konsulentopgaven består af:

1.    Sparring til projektledelse, styre- og projektgrupper samt projektmedarbejdere på

  • aktørsegmentering
  • leverance- og værdikæder
  • producentafdækning, potentialer og kompetencegaps hos mikroproducenter
  • markedsdialog lokale afsætningsled, lokale producenter og fødevarenetværk
  • analyse, model og  konceptualisering i forbindelse med markedsdialog og bæredygtig model for afsætningsnetværk
  • Identifikation af ”roadblocks” og handlemuligheder på producentniveau, i afsætningsled, i markedsdialogen og leverancesystem.
  • Post-projekt handlingsplan og forankring hos aktørsegmenter

2.    Faglige indlæg ved to workshops med udgangspunkt i punkt 1

3.    Deltagelse i udvalgte projektmøder og aktørbesøg

Udbudsmateriale

Markedsafsøgning – konsulentbistand til forprojektet Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer

Markedsafsøgning – Bilag – Ansøgning Afsætningsnetværk sønderjyske fødevarer

Har du spørgsmål til opgaven?

Spørgsmål kan rettes til Lisbeth Strange Jensen på lsj@businessaabenraa.com eller på tlf.: 7362 2024