På Aabenraa Erhvervsforenings generalforsamling i februar, hvor over 100 medlemsvirksomheder deltog med samlet 180 deltagere, blev to nye suppleanter valgt ind i bestyrelsen: Jacob Carstensen fra Fam. Carstensens Tehandel i Aabenraa og Kristian Hansen fra Sækko Pressening i Padborg – begge som suppleanter. De resterende bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

Konstituering

Erhvervsforeningens bestyrelse har på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueret sig. Her blev John Christensen fra Fleggaard genvalgt som formand, Lone Adolphsen fra Judica Advokaterne som sekretær og Tomas Kirk fra Jyske Bank som kasserer. Shahpour Sobhani fra Aabenraa Svane Apotek blev valgt som næstformand. Bestyrelsen består derudover af Tim Skovmand fra Tinglev Bogtrykkeri, Morten Nielsen fra Genner El og Gry Kibsgaard fra Cafe Kridt.

På mødet godkendte bestyrelsen budgettet for 2019 og ser nu fremad mod et år, hvor der i samarbejde med erhvervsforeningens sekretariat Business Aabenraa bygges videre på de netværksaktiviteter, der har vist sig at fungere godt. ”Vi har som erhvervsforening et ansvar for at støtte og tilvejebringe socialt samvær mellem foreningens medlemmer, samt hjælpe til at fremme erhvervsudvikling i Aabenraa Kommune. Det gør vi gennem vores forskellige netværksmøder og ved at introducere vores medlemmer for de muligheder virksomheder i Aabenraa kommune har både gennem tilbud fra offentlige myndigheder, vores sekretariat Business Aabenraa og ved at bruge hinanden”, fortæller formand John Christensen.

Populære morgenmøder

Erhvervsforeningens arrangementer spænder over en bred vifte af arrangementer, hvor fyraftensmøder, morgenmøder og netværkshold til DHL Stafetten er en fast bestanddel af paletten hvert år. Der holdes også løbende workshops omkring aktuelle emner. Nogle gange er arrangementerne i samarbejde med lokale rådgivere og andre gange med eksperter fra Dansk Erhverv, som erhvervsforeningen har et samarbejde med.

Det første morgenmøde i BizNet, som er foreningens erhvervsnetværk, blev holdt ved Sygehus Sønderjylland og var vel besøgt med 38 deltagere. ”Vores medlemsvirksomheder har alle hver deres styrker og vi ønsker at skabe de mest optimale rammer for samarbejde på tværs af virksomhederne. Det er blandt andet derfor, vi har etableret vores erhvervsnetværk BizNet, hvor vi mødes ca. en gang i måneden”, fortæller formand John Christensen.

Samarbejde på tværs af foreninger

Gennem de seneste år har erhvervsforeningen sammen med både Padborg Transportcenter og Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet lavet et formelt samarbejde på tværs af foreningerne. Det betyder, at er man medlem i enten Padborg Transportcenter eller Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet er man også automatisk medlem af Aabenraa Erhvervsforening.

”Èn af de ting der gør erhvervslivet i Aabenraa stærkt er samarbejdet på tværs af brancher. Vi er stolte af, at vi kan lave samarbejdsaftaler på tværs af vores foreninger. Det betyder, at vi alle har et fælles grundlag at arbejde ud fra, og at vi får en bedre forståelse og et sammenhold virksomhederne imellem. Det giver en god gennemslagskraft for os alle samlet”, siger formand John Christensen.