– Gør brug af GoSmart TIBS

Et internationalt samarbejde kan indeholde muligheder for udvikling af din virksomhed. Det kan være nye underleverandører eller nye distributionskanaler på andre markeder. Det kan også være samarbejde med ”kollegaer” inden for samme forretningsområde, f.eks. gennem udvikling af fælles markedsføring på nye markeder eller ved at samarbejde om produkt og teknologiudvikling. Det kan også være nye veje til innovation f.eks. ved at samarbejde med universiteter, testinstitutter og uddannelse i andre lande.

Mulighederne kan være mange, men det er i sidste ende dig og din virksomhed, der skal vurdere behov og perspektiver, samt ikke mindst tage stilling til, om en ny partner passer ind, og om der kan laves en samarbejdsaftale, som har det rigtige udviklingsperspektiv. For små- og mellemstore virksomheder kan det være en vanskelig og uoverskuelig proces at internationalisere, på den anden side kan internationaliseringen måske netop være det tiltag, som skaber nye vækstmuligheder.

I det EU finansierede projekt, GoSmart, er målet at udvikle et internationalt netværk af knudepunkter og mæglere, som kan hjælpe din virksomheden gennem internationaliseringsprocessen. Vi kalder det TIBS.

De lokale TIBS-mæglere vil sammen med dig vurdere dine muligheder og behov for nye partnerskaber internationalt. Sammen med mæglere i de andre lande, vil vi arbejde for at finde forslag til partnermatch, som passer til dine ønsker og behov. Netværket vil også kunne vejlede i processen med at etablere samarbejdet, det kan f.eks. være ved juridiske spørgsmål eller med at vurdere, om der er muligheder for støtte til etableringen af samarbejdet.

Det er gratis at bruge TIBS systemet. Du skal som virksomheder dog opfylde nogle krav – Se hvilke krav du skal opfylde her