7362 2020

post@businessaabenraa.com

PULJER & PROJEKTER

GoSmart

Innovate Across Borders

Innovation, samarbejde og videndeling

Innovate Across Borders

Projekt GoSmart BSR, som står for “Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation”, er en del af et Interreg EU-program som faciliterer transnationalt samarbejde i regionen omkring Østersøen (det Baltiske Hav).
Projektet er grundlagt i oktober 2017 og slutter i september 2020.

Projektet laves i samarbejde med 9 partnere fra 7 lande: Polen, Letland, Litauen, Estland, Finland, Tyskland og Danmark.

Hovedformålet med GoSmart BSR er at øge tværnationalt samarbejde mellem industrien, forsknings- og udviklingssektoren og myndigheder. Det er vigtigt, vi bliver bedre til via vores regionale strategier og private og offentlige institutioner at understøtte virksomheders innovationsevne og internationale kapacitet. Projektet kigger på virksomheders behov og får aktører til at arbejde sammen om vidensdeling og best practices.

I løbet af projektet vil samarbejdspartnere i fællesskab studere eksempler fra forskellige lande og udveksle viden og erfaring. På den måde skabes et netværk blandt aktørerne.

Der er allerede skabt gode samarbejder på tværs af aktørerne bl.a. gennem Udviklingsråd Sønderjyllands arbejde indenfor transport og logistik.

Projekt “GoSmart BSR” LinkedIn profil

Projekt ”GoSmart BSR” Facebook profil

English version

GoSmart – Innovate Across Borders

Project “Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation (GoSmart BSR)” is implemented with the support from the European Regional Development Fund Baltic Sea Region Programme 2014-2020. The project is founded in October 2017 and runs to September 2020.
The project unites 9 partners and is implemented among Baltic Sea Region countries – Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Finland, Germany and Denmark.

The main aim of GoSmart BSR is to boost transnational cooperation among industry, the research & development sector, and authorities in employing smart specialisation strategies in regions in the eastern parts of the Baltic Sea region. It promotes mutual learning, sharing best practices and translating smart specialisation strategies into practical joint actions of small and medium sized enterprises.

During the project partners will jointly study the examples of good practice in different countries, exchange knowledge and experience, implement common activities and plans, as well as get contacts all over Baltic Sea Region.

Project “GoSmart BSR” LinkedIn profile

Project ”GoSmart BSR” Facebook profile

The GoSmart project has developed a Transnational Innovation Brokerage System – TIBS – which is targeted at small and medium-sized enterprises, who are looking for partners and knowledge partners in the Baltic Sea region. Read more about TIBS.

Business Aabenraa har fokus på rammebetingelser og samarbejder der kan styrke din virksomheds vækstmuligheder.

Aktuelle tilbud til din virksomhed

DTU Innovation Pilot - interesseret i samarbejde med DTU diplomingeniørstuderende?

Kontakt Lisbeth Strange Jensen nu, hvis I vil være med til efteråret. Se kontaktinformationer i bunden af siden.

Har din virksomhed en eller flere tekniske udfordringer, kan du få inspiration og konkrete løsningsforslag fra teams af ingeniørstuderende.

”Innovation Pilot” er et samarbejdsformat, der henvender sig til virksomheder, der ønsker nye perspektiver og eksponering overfor ingeniørstuderende.
Din virksomhed stiller med ideer eller udfordringer, som grupper af ingeniørstuderende løser på innovative måder.

Flere Aabenraa virksomheder har positive erfaringer med DTU samarbejdet:

Padborg Fjernvarme er en varmeforsynings virksomhed der servicerer hele Padborg området med fjernvarme. Virksomheden er særlig interessant da man  ønsker at være på forkant med grøn omstilling, på et presset marked med en rivende teknologisk udvikling. De studerende har under forløbet arbejdet med hvordan man kan skabe et selvforsynende og grønt fjernvarmesystem, der tilgodeser de krav og behov fremtidens hustande forventes at stille.

”Vi har oplevet mødet med Danmarks fremtid, hvis arbejde demonstrerer flere kombinationer af talent –vision – engagement, som frembragte markante muligheder i en grøn omstilling indenfor varmeforsyning” – Jan Riber, Bestyrelsesformand for Padborg Fjernvarme og Arwos

Se hvilke 7 Aabenraa virksomheder der var med i DTU forløb i 2017

Design2Innovate - Forretningsudvikling gennem design

Brug design tænkning i virksomhedens hverdag. Det handler ikke om produkt design, men om effektive og dynamiske metoder, processer og værktøj, der holder fokus på innovation i værdikæden

Aktuelt Tilbud: Design i Praksis fra september 2018:

Ledere:

Har mulighed for at deltage i forløb på 5 enkeltdage fordelt over 4 måneder. Bemærk, der er ikke noget kursusgebyr. Virksomheden betaler kun forplejningen.

Medarbejdere:

(og ledere) har mulighed for at deltage i forløb på 3 gange 2 dage fordelt over 4 måneder. Der arbejdes hele tiden med virksomhedens egne ideer og udfordringer. Bemærk, der er ikke noget kursusgebyr. Virksomheden betaler kun forplejningen. Det er en fordel at lade 2 eller flere medarbejdere deltage.

Forretningsudvikling med data og digitalisering

Transport- og logistikbranchen er en international sektor med stort udviklingspotentiale i forhold til brug af data og ny teknologi. Store internationale koncerner bruger strategisk digitalisering til at udvikle deres position på markedet – til at effektivisere og strømline forretningsprocesser langs hele forsyningskæden. Udviklingen kan således både indeholde muligheder og trusler inden for transporterhvervet. Mulighederne er både i form effektivisering og udvikling i nye forretningsmodeller. Der er stor risiko for at fremtidens transportvirksomheder bliver marginaliseret i forsyningskæden af de nye store strategiske aktører som f.eks. Amazon.

I forbindelse med projektet GoSmart BSR samlede Business Aabenraa og en række væsentlige erhvervsfremmeaktører, virksomheder og eksperter til at drøfte udviklingsstrategier for, hvordan man som virksomhed kan blive bedre til at prioritere nye løsninger og forretningsmodeller, når man er presset på marginaler, og ressourcerne er knappe.

Anbefalinger, budskaber og konklusioner kan ses i nyhedsbrevet fra Transportens Innovationsnetværk fra 2019.

Data og Digitalisering x Transport og Logistik

Vigtige budskaber:

Dataanvendelse i forsyningskæden
Smartfactories og Industri 4.0 – Hvor er vi på vej hen?
Lastbilerne “kobles sammen på nettet”

Godstransport – En industri i midten af en digital transformation

Nye teknologier, ny data og nye muligheder inden for transportfeltet

Workshops
Workshop 1: Mulighedsrum og idéer (Værktøj: forretningsmodel)
Workshop 2: Konkretisering af de valgte idéer (Værktøj: Costumer profile, Value mapping og Idea CUBE)

Tjekliste til digitalisering af din virksomhed

Hvad kom er ud af gruppernes arbejde – eksperternes og virksomhedernes forslag til fokus og handling

Opsamling og Anbefalinger

Bedre viden om udviklingsperspektiver i forhold til transport og logistik
Fremtidsbilleder, som kan inspirere virksomhederne i forhold til deres overvejelser om muligheder og trusler
Målrettet information og uddannelse til virksomheder og aktører
Digitalisering og IT inddrages i uddannelserne

Nyhedsbrevet fra Transportens Innovationsnetværk kan læses her.

Afslutningskonference d. 24. marts 2021

Se præsentation her

Eksport og internationalisering

Juli 2018: Læs nyhed omkring eksport og internationalisering

Digitalisering

D. 4. oktober afholdt Business Aabenraa i samarbejde med Padborg Transportcenter, Infinit, Udviklingsråd Sønderjylland og Transportens Innovationsnetværk en workshop i digitalisering.

Se et glimt af dagen her: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6453603185948004352

Se programmet for workshoppen her

 

Innovation

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god ide til et nyt projekt.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com