Business Aabenraa_pil

GoSmart

»Innovate Across Borders

Innovation, samarbejde og videndeling

Om GoSmart

Business Aabenraa_pil

Innovate Across Borders

Projekt GoSmart BSR, som står for “Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation”, er en del af et Interreg EU-program som faciliterer transnationalt samarbejde i regionen omkring Østersøen (det Baltiske Hav).
Projektet er grundlagt i oktober 2017 og slutter i september 2020.

Projektet laves i samarbejde med 9 partnere fra 7 lande: Polen, Letland, Litauen, Estland, Finland, Tyskland og Danmark.

Hovedformålet med GoSmart BSR er at øge tværnationalt samarbejde mellem industrien, forsknings- og udviklingssektoren og myndigheder. Det er vigtigt, vi bliver bedre til via vores regionale strategier og private og offentlige institutioner at understøtte virksomheders innovationsevne og internationale kapacitet. Projektet kigger på virksomheders behov og får aktører til at arbejde sammen om vidensdeling og best practices.

I løbet af projektet vil samarbejdspartnere i fællesskab studere eksempler fra forskellige lande og udveksle viden og erfaring. På den måde skabes et netværk blandt aktørerne.

Der er allerede skabt gode samarbejder på tværs af aktørerne bl.a. gennem Udviklingsråd Sønderjyllands arbejde indenfor transport og logistik.

Projekt “GoSmart BSR” LinkedIn profil

Projekt ”GoSmart BSR” Facebook profil

GoSmart – Innovate Across Borders

Project “Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation (GoSmart BSR)” is implemented with the support from the European Regional Development Fund Baltic Sea Region Programme 2014-2020. The project is founded in October 2017 and runs to September 2020.
The project unites 9 partners and is implemented among Baltic Sea Region countries – Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Finland, Germany and Denmark.

The main aim of GoSmart BSR is to boost transnational cooperation among industry, the research & development sector, and authorities in employing smart specialisation strategies in regions in the eastern parts of the Baltic Sea region. It promotes mutual learning, sharing best practices and translating smart specialisation strategies into practical joint actions of small and medium sized enterprises.

During the project partners will jointly study the examples of good practice in different countries, exchange knowledge and experience, implement common activities and plans, as well as get contacts all over Baltic Sea Region.

Project “GoSmart BSR” LinkedIn profile

Project ”GoSmart BSR” Facebook profile

Business Aabenraa har fokus på rammebetingelser og samarbejder der kan styrke din virksomheds vækstmuligheder.

Aktuelle tilbud til din virksomhed:

Business Aabenraa_pil

Kontakt Lisbeth Strange Jensen nu, hvis I vil være med til efteråret. Se kontaktinformationer i bunden af siden.

Har din virksomhed en eller flere tekniske udfordringer, kan du få inspiration og konkrete løsningsforslag fra teams af ingeniørstuderende.

”Innovation Pilot” er et samarbejdsformat, der henvender sig til virksomheder, der ønsker nye perspektiver og eksponering overfor ingeniørstuderende.
Din virksomhed stiller med ideer eller udfordringer, som grupper af ingeniørstuderende løser på innovative måder.

Flere Aabenraa virksomheder har positive erfaringer med DTU samarbejdet:

Padborg Fjernvarme er en varmeforsynings virksomhed der servicerer hele Padborg området med fjernvarme. Virksomheden er særlig interessant da man  ønsker at være på forkant med grøn omstilling, på et presset marked med en rivende teknologisk udvikling. De studerende har under forløbet arbejdet med hvordan man kan skabe et selvforsynende og grønt fjernvarmesystem, der tilgodeser de krav og behov fremtidens hustande forventes at stille.

”Vi har oplevet mødet med Danmarks fremtid, hvis arbejde demonstrerer flere kombinationer af talent –vision – engagement, som frembragte markante muligheder i en grøn omstilling indenfor varmeforsyning” – Jan Riber, Bestyrelsesformand for Padborg Fjernvarme og Arwos

Se hvilke 7 Aabenraa virksomheder der var med i DTU forløb i 2017

Brug design tænkning i virksomhedens hverdag. Det handler ikke om produkt design, men om effektive og dynamiske metoder, processer og værktøj, der holder fokus på innovation i værdikæden

Aktuelt Tilbud: Design i Praksis fra september 2018:

Ledere:

Har mulighed for at deltage i forløb på 5 enkeltdage fordelt over 4 måneder. Bemærk, der er ikke noget kursusgebyr. Virksomheden betaler kun forplejningen.

Medarbejdere:

(og ledere) har mulighed for at deltage i forløb på 3 gange 2 dage fordelt over 4 måneder. Der arbejdes hele tiden med virksomhedens egne ideer og udfordringer. Bemærk, der er ikke noget kursusgebyr. Virksomheden betaler kun forplejningen. Det er en fordel at lade 2 eller flere medarbejdere deltage.

Eksport og internationalisering

Business Aabenraa_pil

Digitalisering

Business Aabenraa_pil

D. 4. oktober afholdt Business Aabenraa i samarbejde med Padborg Transportcenter, Infinit, Udviklingsråd Sønderjylland og Transportens Innovationsnetværk en workshop i digitalisering.

Se et glimt af dagen her: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6453603185948004352

Se programmet for workshoppen her

Innovation

Business Aabenraa_pil

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god ide til et nyt projekt.

Lisbeth Strange Jensen
Projektchef
Tlf.: +45 7362 2025
Mobil: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com