Detaljer
Dato: 1. februar
kl. 17.00 – 21.00
Arrangør
Aabenraa Erhvervsforening
Sted
Kommer senere

For medlemmer af Aabenraa Erhvervsforening
Det er gratis at deltage

Save the date: Generalforsamling i Aabenraa Erhvervsforening

Programmet for aftenen kommer senere.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det afsluttede regnskabsår
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og den tilknyttede fond til godkendelse og decharge for bestyrelsen
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter samt revisorer.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen i Business Aabenraa.
  8. Eventuelt