Der er godt gang i byggeriet og ejendomshandler i Danmark – også i Aabenraa Kommune.

Dette har blandt andet medført en stor stigning i antallet af sager i Team Byg f.eks.:

  • nye enfamiliehuse, hvor der i årets fire første måneder var en stigning på over 70% i forhold til samme periode sidste år.
  • forespørgselssager, hvor der f.eks. i forbindelse med ejendomshandel bliver forespurgt om konkrete byggemuligheder på en ejendom. Denne type sager er steget med 100 %.

På erhvervssager er der pt. et lille fald i forhold til sidste år, men Team Byg forventer en stigning i de kommende måneder på baggrund af forespørgsler og dialogmøder samt salg af erhvervsgrunde.

Læs mere om stigningen af salget af erhvervsjord i Aabenraa Kommune

 

Personaleudfordringer hos Team Byg

Den store aktivitet i byggebranchen medfører stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft med kompetencer indenfor byggesagsbehandling. I alt har seks medarbejdere fra Team Byg siden november 2020 skiftet job til private rådgivere. Samme tendens ses i andre kommuner, hvor private rådgivere målrettet rekrutterer kommunale byggesagsbehandlere.  To yderligere medarbejdere forladt teamet af andre årsager og én medarbejder går på pension til sommer.

Pt. er der fire ledige byggesagsbehandler-stillinger, som er slået op. Stillingerne forventes besat 1. august 2021.

Find jobopslagene på Aabenraa Kommunes hjemmeside

Byggesagsbehandlerens nye rolle

Med til det samlede billede hører den ændrede rolle, som byggesagsbehandlere har fået med Bygningsreglement, BR18.

I Team Byg bruger byggesagsbehandlerne meget tid på at vejlede ansøgere og rådgivere i de nye regler. De møder stadig mange frustrationer hos ansøgere, især i forhold til reglerne om brand og konstruktioner, herunder indplacering i klasser og anvendelse af certificerede rådgivere.

De fleste byggesager kan efter BR18 først afsluttes, når der er givet ibrugtagningstilladelse. Denne forudsætter nu væsentlig mere dokumentation fra ansøgers side end tidligere.  Denne del af byggesagsbehandlingen tager også mere tid end tidligere.

 

Byggesagsbehandlere søges i Aabenraa Kommune!

Forvaltningen arbejder med efterspørgsels- og ressourcesituationen ved bl.a. anvendelse af eksterne konsulenter, skarp prioritering og intern opgaverokering samt en ekstraordinær rekrutteringsindsats.

Se rekrutteringsfilm og del dem i dit netværk:

👉 Byggesagsbehandlere til småhusbyggeri

👉 Byggesagsbehandlere til erhvervsbyggeri

 

Trods tiltagene på rekruttering af nye medarbejdere kan det ikke undgå at få konsekvenser for sagsbehandlingstiderne samt fleksibiliteten i den service Team Byg normalt giver.

Dette gælder også de sideordnede opgaver, der i mange sager ledsager byggetilladelsen, som for eksempel dispensationer fra lokalplaner eller landzonesagsbehandling.

Team Byg forventer at være oppe på normal bemanding og kapacitet i løbet af efteråret, når de nye medarbejdere er blevet lært op.