Ny uddannelseskonsulent for byggeriet  

I slutningen af april har Finn Møller Pedersen sidste dag som uddannelseskonsulent hos EUC Syd.

”Der er rigtig mange virksomheder der kender Finn, han har hjulpet mange unge mennesker ud i vores lokale virksomheder gennem årene. I hans sted ansætter vi to nye konsulenter, som skal overtage Finns opgaver og virksomhedskontakter, hvilket selvfølgelig også har fået en morsom kommentar eller to med fra Finns side” siger Jan Kleemann.

De nye konsulenter der overtager fra Finn Møller Pedersen er:

EUC Syd skal sikre flere faglærte i syddanske virksomheder

Fotograf Lene Esthave

Jannie Krøyer Jacobsen
jja@eucsyd.dk
tlf: 51315505
varetager primært teknisk design-, tandklinik assistent-, frisør-, gastrom-, og ernæringsassistent områderne

Carsten Jørgensen
caj@eucsyd.dk
tlf: 51315511
varetager primært bygge- og anlægsområdet

 

Ny treparts aftale skal modvirke frafald på uddannelserne

Èn af de ting der skal arbejdes med efter sommerferien, er målsætningerne fra den nye trepartsaftale der er indgået mellem DA, FH, KL og Danske Regioner om, at de unge på uddannelserne tidligere i deres forløb skal have en aftale på plads med en virksomhed. EUC Syd skal altså arbejde for, at 60% får en aftale på plads efter 15 uger på uddannelsen, og 80% skal have skrevet en aftale under efter afslutningen af deres grundforløb. Formålet med at underskrive aftaler tidligere i uddannelsesforløbet er, at mindske frafaldet på uddannelserne pga. manglende lærepladser og dermed sikre flere faglærte.

Læs med: Ny trepartsaftale skal sikre flere unge faglærte : https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201121-ny-trepartsaftale-skal-sikre-flere-faglaerte

Fire fif du skal have med, inden du tager en lærling

Vi har bedt Jan Kleemann om at komme med nogle gode bud på hvilke overvejelser man som virksomhed skal gøre sig inden man tager en lærling. Her kommer fire fif til dig:

  1. Start med at tage en snak med din kommende lærling omkring din virksomheds værdier. Er der noget som er særligt vigtigt for dig, som de skal kunne leve op til?
  2. Overvej om du skal have flere lærlinge/elever. Hvis du har mere end én lærling, så er du ikke så sårbar, hvis den ene er i skole. Skab dig et overblik over skoleperioderne, så du undgår irritation over din lærlings/elevs skolefravær.
  3. Husk at du kan få AUB refusion for dine udgifter til dine lærlinge. Du får altså et tilskud til dine lønudgifter. Læs med: Hvad er AUB refusion: https://www.uvm.dk/ministeriet/organisationen-i-ministeriet/raad–naevn-og-udvalg/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag
  4. Tag en snak med din lokale uddannelseskonsulent. EUC hjælper dig gerne, lige fra digitale ansøgninger til at finde den helt rigtige lærling/elev til din virksomhed.
    læs mere: Find din uddannelseskonsulent her : https://www.eucsyd.dk/for-virksomheder/faa-en-laerling/kontakt-en-konsulent-vedr-laerling/

Digitalisering og bæredygtighed

Når eleverne starter på grundforløbet, så er alt undervisningsmaterialet digitalt, hvilket må siges at være en skarp kontrast til det at lære et håndværk. Men netop vekseluddannelsen er det, som vi i Danmark gør så godt, at der er afveksling og udfordringer hvad enten eleverne er ude hos mester eller på skolebænken.

”En af de store fordele ved at tage en elev eller lærling er, at de kommer ud med den nyeste viden. De er digitalt indfødte og kan derfor byde ind med en anden tilgang til det digitale. Inde for bygge- anlægsuddannelserne er der også stort fokus på bæredygtighed, et fokus der kun vil blive større i fremtiden” siger Jan Kleemann.

Nogle eksempler på bæredygtighed, som eleverne arbejder med, er bl.a. ’vugge til vugge’, fokus på nye bygningsreglementer, energibesparelser og klimabevidst byggeri. Har du som virksomhed en lærling, og ønsker du at tilføje noget til hans eller hendes kompetencer, om det er omkring bæredygtighed eller andet, så kan du altid tage fat i dit lokale uddannelsesudvalg med dine ønsker.

Se dit lokale uddannelsesudvalg her : https://www.eucsyd.dk/for-virksomheder/lokale-uddannelsesudvalg/

 

Bygge-Anlæg uddannelser i Aabenraa og Haderslev:

• Struktør – Haderslev

• Elektriker – Haderslev

VVS- Aabenraa, Lundsbjerg

• Bygningsmaler – Aabenraa, Stegholt

• Murer – Aabenraa, Stegholt

• Snedker – Aabenraa, Stegholt

• Orgelbygger – Aabenraa, Stegholt

• Tømrer – Aabenraa, Stegholt

• Teknisk designer – Aabenraa, Stegholt