Business Aabenraa_pil

Erhvervspolitiske vision

»Aabenraa Kommune er Sønderjyllands pulserende og kraftfulde hjertekammer

“Erhvervsudviklingen skal bygge på et forstærket samspil mellem kommune og erhvervsliv udformet i en hurtig og topprofessionel service, der kan fastholde og udvikle de eksisterende virksomheder, og som gennem målrettede uddannelsestilbud, en ekspansiv eksportstrategi, produktudvikling og iværksætteri kan tiltrække nye virksomheder.

Aabenraa Kommune skal udnytte en gunstig og strategisk beliggenhed ved fortsat at udvikle vejnet, jernbanenet og havn. Den geografiske placering og det gode kendskab til tysk sprog og kultur skal placere kommunens erhvervsliv som førende i forhold til eksport til Tyskland og samtidig udnytte porten til Østersø området og traditionen for Aabenraas samhandel med fjernøsten.

Aabenraa Kommunes erhvervsliv skal være kendetegnet af dygtigt købmandskab og sans for moderne design, og bygge på et fundament af de stærke traditioner, der allerede er skabt”.

Godkendt på GrænseregionSyd Erhvervs styregruppemøde d. 7. februar 2005