I Aabenraa Kommune er der en ambition om at understøtte en udvikling henimod flere arbejdspladser og øget bosætning i kommunen ved at forbedre tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af vigtig udenlandsk arbejdskraft. Dette kan blandt andet opnås gennem engelsksprogede pasnings- og skoletilbud. Derfor har Aabenraa Kommune iværksæt en undersøgelse, der skal give indblik i virksomhedernes interesse i engelsksprogede pasnings- og skoletilbud.

Et engelsksproget pasnings- og skoletilbud i Aabenraa Kommune vil i jeres virksomhed kunne bidrage til fastholdelse og tiltrækning af udenlandsk engelsksproget arbejdskraft. Vi håber derfor, at i som virksomhed vil bidrage til en kortlægning af virksomhedernes interesse ved at besvare følgende spørgsmål:

·         Opleves der i virksomheden et behov for engelsksprogede pasningstilbud til børn i alderen 0 til 6 år i Aabenraa Kommune?

·         Opleves der i virksomheden et behov for engelsksprogede skoletilbud i Aabenraa Kommune?

·         Aabenraa Kommune har ikke mulighed for at etablere en kommunal engelsksproget skole, men håber at kunne understøtte virksomheder i Aabenraa Kommune i etableringen af en engelsksproget friskole i henhold til lov om friskoler og private grundskoler. Er der i virksomheden en interesse i at indgå i en dialog om at investere i og bidrage til en finansiering af en engelsksproget friskole i Aabenraa Kommune?

Hvis der i virksomheden opleves et behov for og/eller en interesse i at indgå i en dialog om at investere i engelsksprogede pasnings- og skoletilbud, så tilkendegiv det venligst inden 4. december 2019 til Karen Reschat, Analyse- og Udviklingskonsulent i Børn og Skole i Aabenraa Kommune, på mail: kres@aabenraa.dk.