Der var fuldt hus, da detailhandelen i Aabenraa tørnede sammen torsdag d. 24. august til kick off på et nyt uddannelsesforløb målrettet detailhandlen i Aabenraa bymidte.

Dorthe Bjerre fra Synergi og Malene Byriel, formand ShopiCity Aabenraa fremlagde rammerne for et uddannelsesforløb målrettet og skræddersyet detailhandlen i Aabenraa. Deres oplæg blev efterfulgt af et inspirerende foredrag fra den tidligere vinder af den internationale detailpris: ”The Global Innovator Award” Henrik Reisby.

Uddannelsesforløbet er et af de tiltag Byledelsen laver i efteråret for detailhandlen i Aabenraa bymidte.

Bliv verdensmester i tilfredse kunder

Uddannelsesforløbet strækker sig over 4 undervisningsgange – 2 gang i efteråret og 2 gange på den anden side af jul i tidsrummet 8.00-09.15 og vil indeholde følgende temaer:

·         2. oktober 2017: Dekoration, facader og indretning.

·         6. november 2017: Værtskab

·         5. februar 2018: Personale

·         12. marts 2018: Sociale medier

Mellem undervisningsgangene arbejdes på tværs af butikkerne. Princippet er, at uddannelsen skal foregå ude i de enkelte butikker og det er via dialog og diskussion mellem butikkerne, at opkvalificeringen forgår. Inden forløbet går i gang laves grupper af tre butikker. Man kan selvfølgelig ønske, hvem man gerne vil være i gruppe med, men grundtanken er at komme til at netværke med andre butikker.

Vi er stærkere sammen og når det går godt for ens nabo smitter det også af på ens egen butik og omvendt.

Det er op til den enkelte butik, hvem fra butikken der deltager i forløbet.

Der er allerede mange tilmeldte fra kick off, så vil du sikre din butik en plads, så tilmeld dig nedenfor.

Læs mere om uddannelsesforløbet her.

Gruppeinddeling vil blive meldt ud senere.

Pris

Pris pr. butik: 500 kr.

ShopiCity, Aabenraa har valgt at betale forløbet for medlemsbutikkerne og det er derfor gratis for medlemmer at deltage.