7362 2020

post@businessaabenraa.com

PULJER & PROJEKTER

Puljen: Det gode liv

– søg støtte til lokale aktiviteter

Har du en aktivitet eller et arrangement, der kan skabe liv og gode oplevelser for borgerne i Aabenraa Kommune? Så har du mulighed for at søge tilskud igennem ”Det gode liv”.

Det gode liv er en kommunal pulje, der har til formål at understøtte både erhvervsindsatsen og bosætningsindsatsen i Aabenraa Kommune ved at skabe oplevelser for borgere, der bor her, og besøgende, der kommer hertil. Puljen skal være med til at sikre, at kommunes lokale handelsbyer – Padborg, Rødekro, Tinglev og Aabenraa – kan levere et højt niveau af lokale arrangementer og aktiviteter, som mange kan få glæde og gavn af.

Puljen henvender sig til foreninger, virksomheder og borgere i Aabenraa kommune, der ønsker at arrangere lokale aktiviteter. Derudover kan puljen også bruges af Aabenraa Kommune til at ansøge om midler til større events i kommunen.  

Ansøgningskriterier

 • Du kan søge puljen til både en enkelt aktivitet eller til et årshjul af aktiviteter, herunder tilbagevendende aktiviteter som en mindre del af årshjulet. Der kan søges for et år ad gangen.
 • Der ses positivt på aktiviteter, der foregår i det offentlige rum og er tilgængelige for alle. Kendetegnene ved aktiviteterne er, at de giver byerne liv. Samtidig er aktiviteterne med til at fremme det gode liv, der leves i området.
 • Du kan søge om tilskud til aktivitetens gennemførelse, herunder personaleressourcer, markedsføring og indkøb af citydressing ifm. aktiviteter.
 • Modtager du støtte fra puljen, skal du som ansøger synliggøre støtten fra Aabenraa Kommune i markedsføringen af aktiviteten.
 • Alle aktiviteter med støtte fra puljen skal registreres i Kultunaut, så det er søgbart på andre platforme.
 • Når aktiviteten er afsluttet, skal du indsende et budget og en evaluering af indsatsen. Gør du ikke brug af alle pengene, bliver restbeløbet tilbageført til Det gode liv-puljen.

I udvælgelsesprocessen ses der i øvrigt positivt på, om du som ansøger selv kan stille med egenfinansiering til din aktivitet. Det kan fx være i form af kroner, løntimer eller frivillige timer. 

Sådan ansøger du

For at komme i betragtning til at modtage støtte fra Det gode liv, skal du sende en ansøgning og et budget til Business Aabenraa.

Ansøgningerne bliver behandlet løbende af Business Aabenraas bestyrelse. Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for ca. 3 måneder.

 

 

Ansøg om støtte nu

Download dokumentet nedenfor, udfyld det og send det til lsj@businessaabenraa.com. Vedhæft samtidig budgettet for aktiviteten i mailen.

Hent ansøgningsskemaet her

Det skal du beskrive i ansøgningen:

 • Hvem står bag aktiviteten, og hvem gennemfører den?
 • Hvad er aktiviteten og dens overordnede formål? Hvordan støtter aktiviteten det lokale samfund og skaber liv og gode oplevelser for borgerne i Aabenraa Kommune
 • Aktivitetens synergi til aktiviteter i de øvrige byer
 • Hvilken effekt forventes aktiviteten at have på byen?
 • Hvem er målgruppen? Og hvor mange forventer at deltage?
 • Hvordan bliver aktiviteten markedsført?
 • Er der ansøgt om midler fra andre kommunale puljer?
 • Hvad er aktivitetens samlede udgifter, hvor meget søger du i støtte, og har du ansøgt om støtte andre steder fra?

Når din aktivitet er gennemført

Bliver din ansøgning godkendt, skal du udfylde og indsende et evalueringsskema samt et regnskab, der følger op på din aktivitet.

Du skal sende dit evalueringsskema og budget til erhvervskonsulent i Business Aabenraa, Lisbeth Strange Jensen, på lsj@businessaabenraa.com.

Evalueringsskema

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Lisbeth Strange Jensen hvis du har spørgsmål eller en god ide til et nyt projekt.

Lisbeth Strange Jensen
Erhvervskonsulent og projektansvarlig
T: +45 7362 2025
M: +45 4019 3650
lsj@businessaabenraa.com