2. januar, 2019

Markedsafsøgning- konsulentbistand til forprojekt ‘Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer’

2019-03-26T15:34:37+01:00

Vi søger konsulentbistand til dialog, analyse og modeludarbejdelse vedrørende værdikæder, fødevarenetværk, SMV/mikro-producenter og markedsdialog i forbindelse med gennemførelse af forprojektet ”Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer”. Forprojektet er indstillet af Syddansk Vækstforum til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Baggrund for forprojektet Business Aabenraa S/I har modtaget tilsagn fra Syddansk Vækstforum om støtte til forprojektet ”Afsætningsnetværk for [...]

Markedsafsøgning- konsulentbistand til forprojekt ‘Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer’2019-03-26T15:34:37+01:00
20. april, 2017

Forskningens døgn 2017 – Sønderjyske Fødevarer – kvalitet og sundhed

2019-03-26T16:24:38+01:00

Temaet for Forskningens Døgn 2017 er sunde fødevarer og sønderjysk kvalitet. Som led i arrangementet arbejder studerende på kommunens uddannelsesinstitutioner med et selvvalgt tema indenfor sønderjyske fødevarer. Læs mere her

Forskningens døgn 2017 – Sønderjyske Fødevarer – kvalitet og sundhed2019-03-26T16:24:38+01:00
5. april, 2017

Forprojekt til Southern Culture Festival indstillet til støtte

2019-03-26T16:26:20+01:00

På opfordring af virksomheder i Aabenraa Kommune arbejder Destination Sønderjylland og Business Aabenraa sammen om et forprojekt med henblik på at afdække muligheden for at udvikle et koncept, der kan tiltrække flere gæster til grænseregionen. Med udgangspunkt i de mange oplevelsestilbud indenfor gastro-turisme, kultur og det maritime i det sønderjyske, vil vi de næste [...]

Forprojekt til Southern Culture Festival indstillet til støtte2019-03-26T16:26:20+01:00