7362 2020

post@businessaabenraa.com

Velkommen til Bygge & Anlæg

Business Aabenraa arbejder med at understøtte væksten og forbedre rammebetingelserne for byggeriet i Aabenraa kommune gennem nytænkning og samarbejde.

Vi arbejder med hele værdikæden i byggeriet; lige fra bygherrer, rådgivere og arkitekter, håndværkere og til leverandører af byggematerialer

 

Det gør vi generelt ved at:

  • Tilbyde relevante arrangementer og kurser i samarbejde med bl.a. brancheorganisationer
  • Give fortrolig og uvildig sparring til udvikling af din virksomhed
  • Være behjælpelig med at søge midler til projekter, der kan udvikle din virksomhed

 

I øjeblikket har vi særlig fokus på disse indsatsområder:

  • Kommunikation om udbud, byggetilladelser, licitationer, køb af erhvervsarealer i kommunen
  • Implementeringen af bygningsreglement BR18 samt brug af eksterne rådgivere i forbindelse med brand og statik
  • Kvalificeret arbejdskraft – brug af vikarer, elever, skolepraktik, udenlandsk arbejdskraft, lærlinge i samarbejde med EUC Syd og andre uddannelsesudbydere
  • Inspiration og sparring omkring grøn omstilling og digitalisering i samarbejde med den nye nationale byggeklynge WE BUILD DENMARK
  • Etablere samarbejde med Dansk Byggeri/ Dansk Industri, TEKNIQ, WE BUILD DENMARK og Erhvervshus Syd.

 

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Michael Dinesen.

Michael Dinesen
Erhvervskonsulent
T: +45 7362 2027
M: +45 2636 9867
md@businessaabenraa.com