Som netværks- og eventkonsulent hos Business Aabenraa bliver du en del af et team, hvor din vigtigste opgave er at planlægge og afvikle events og arrangementer for Business Aabenraa og Aabenraa Erhvervsforening. Derudover vil du fungere som sparringspartner for dine kolleger, som skal bruge dine kompetencer til at løfte synligheden for deres aktuelle projekter og aktiviteter.

 

Arbejdsopgaver

 1. Netværksarrangementer for Aabenraa Erhvervsforening
  • Ansvarlig for planlægning og afvikling af projekter og events, der afholdes i regi af Aabenraa Erhvervsforening, herunder opdatere arrangementskalender på erhvervsforeningens hjemmeside
 1. Medlemsservice for Aabenraa Erhvervsforening
  • Besvare henvendelser fra medlemmer af Aabenraa Erhvervsforening, samt potentielle nye medlemmer
 1. Events og aktiviteter indenfor brancherettede fokusområder
  • Tilrettelægge og gennemføre events og aktiviteter for virksomheder inden for Business Aabenraas fokusområder, som eks. fødevare- eller byggebranchen
  • Opdatere arrangementskalender på hjemmesiden
  • Understøtte kommunikationskonsulentens opgaver
 1. Byledelsen
  • Deltage i Byledelsens møder og udarbejde referater hertil
  • Tovholder for formidling til detailhandlen samt supportere kompetencegruppen, herunder planlægning af kompetenceforløb for detailhandlen
 1. GateDenmark
  • Deltage i redaktionsudvalget for GateDenmark og udarbejde dagsordner og referater
  • Udarbejde små film til markedsføring af GateDenmark, herunder indgå aftaler med virksomheder
 1. Dansk Erhverv
  • Du certificeres til at stemple eksportdokumenter, som en del af vores Dansk Erhverv afdeling i Aabenraa

 

Ønsker til personlige og faglige kompetencer

 1. Du er uddannet indenfor kommunikation eller event
 2. Du er opsøgende, imødekommende og professionel i relationen til virksomheder og samarbejdspartnere
 3. Du har erfaring med eventafvikling
 4. Du kan arbejde projektorienteret på opgaver og kan ideelt set fungere som projektleder, når det kræves af dig
 5. Du har kendskab til hjemmesider, gerne WordPress
 6. Du har erfaring med koordinering og produktion af små film-klip

Om Business Aabenraa

Du bliver en del af teamet i Business Aabenraa, hvor vi er 6 personer ansat. Den lokale erhvervsservice er omdrejningspunktet i Business Aabenraa, hvor vi hver dag går på arbejde, for at yde gratis og fortrolig sparring til de lokale virksomheder, med henblik på at styrke deres forretning og konkurrenceevne. Udover at være den lokale erhvervsservice, er Business Aabenraa også sekretariat for Aabenraa Erhvervsforening. Business Aabenraa er dermed ansvarlig for medlemspleje, kommunikation og afvikling af arrangementer på Aabenraa Erhvervsforeningens vegne

Ansættelsesvilkår

Business Aabenraa har adresse på Det Gamle Rådhus i Aabenraa, Storegade 30, 6200 Aabenraa. Du må forvente en fleksibel 37-timers arbejdsuge, hvor arbejdstider tidligt og sent vil forekomme afhængig af tidspunkt for arrangementer. Stillingen ønskes besat med opstart i uge 38 og løber til 31. marts 2021. Der forventes en fornuftig køreafstand af hensyn til mødeaktivitet og et generelt lokalt engagement.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Helle Malene Kjølsen Olsen på tlf. 26197 813 eller mail hmo@businessaabenraa.com.

Ansøgning

Ansøgningen sendes til direktør Helle Malene Kjølsen Olsen på mail: hmo@businessaabenraa.com senest den 25. juni kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27.