Business Aabenraa samler alle interessetilkendegivelser fra virksomheder, der ønsker at byde ind med opgaver i forbindelse med byggeriet af datacentre i kommunen. Vi ønsker at gøre det let at bygge i Aabenraa og samtidig ønsker vi at understøtte den lokale vækst.

Vi har nu udarbejdet to leverandørlister. Den ene liste er målrettet bygge- og anlægsbranchen, der ønsker at være leverandør til byggerier. Den anden liste er målrettet virksomheder, der leverer services indenfor overnatning og forplejning.

Du kan komme i betragtning som leverandør ved at udfylde den formular der passer til din virksomhed.  Formålet er at lave en leverandørliste til datacentrene, når de skal vælge leverandører.

Formularen er på engelsk og skal udfyldes på engelsk, for at vi kan efterkomme datacentrenes ønsker til leverandørlisten. Hvis du bliver kontaktet som leverandør kan du også forvente at skulle forholde dig til kontrakter og kommunikation på engelsk.

Vi trækker løbende opdaterede lister over interessetilkendegivelser fra eksisterende og nye leverandører. Interessetilkendegivelserne sendes videre til de ansvarlige for byggerierne, som vil kontakte de virksomheder, der kan være potentielle leverandører.

Når du først har udfyldt formularen én gang og givet tilladelse til at vi kontakter dig pr. mail, så sørger vi for at holde dig opdateret med de informationer vi får.

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=255325aeff98a017695ac05898a34497240cd56&Origin=Direct

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=257656ab4d9213b74adbf8aca82a3b65c09e666&Origin=Direct

Er du i tvivl om, hvorvidt det eksempelvis er muligt at anvende dine bygninger til overnatning, kan du kontakte kommunens erhvervspilot Peter Mumm på telefon 7376 8214 eller mail pmu@aabenraa.dk.

Ønsker du sparring til datacenterbyggeriet, så kontakt erhvervskonsulent Sune Hammer på telefon 2859 5869 eller mail sh@businessaabenraa.com.