I april har alle virksomheder fået en forskudsopgørelse omkring Praktikplads-AUB.

Praktikplads-AUB er en ny ordning i 2018 gældende for alle arbejdsgivere.

Af opgørelsen fremgår det hvor mange elever du skal ansætte inden 2018 udløber. Ligger du over dine mål, får du praktikbonus, ligger du under skal du betale. I forskudsopgørelsen kan du se:

  • Hvor mange elever/praktikanter du skal ansætte i 2018
  • Hvor mange elever du aktuelt er sat til at have i 2018
  • Hvor langt du ligger over eller under dine mål for elever.

Forskudsopgørelsen ændrer sig hvis du har personaleændringer i dit erhvervsfaglige personale.

Hvad skal Praktikplads AUB-ordningen gøre godt for?

Den nye Praktikplads AUB ordning udspringer af Danmarks udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft indenfor det erhvervsfaglige område. Der er behov for at skabe flere praktikpladser, så flere unge og voksne kan få mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Læs mere om Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag

eller download alt informationen i folderen Praktikplads-AUB

Vi hjælper dig med at finde en lærling/elev/praktikant/voksen-lærling

Hos Business Aabenraa har vi gode forbindelser til vores lokale og regionale erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner. Overvejer du at ansætte en lærling, en praktikant, en elev eller en voksen-lærling, så kan du bruge vores netværk.  Kontakt Lisbeth Strange Jensen på lsj@businessaabenraa.com eller på tlf: 7362 2024.