Byledelsen i Aabenraa, som er et samarbejde mellem Aabenraa Erhvervsforening, ShopiCity, Aabenraa Kommune og Business Aabenraa, fortsætter arbejdet på at gøre Aabenraa købstad endnu mere attraktiv at besøge og handle i for lokale borgere samt turister.

De første møder i Byledelsen og morgenmøder for detailhandlen har været afholdt. For at nå de nye mål, der er sat for 2019, er der lavet nogle justeringer i organiseringen af Byledelsen. ”Vi har stadig fokus på tiltrækning og videreudvikling af butikkerne, fysisk planlægning, kompetenceudvikling og formidling, men har tilføjet events og bæredygtighed som indsatsområder, fortæller Helle Malene Kjølsen Olsen fra Business Aabenraa og tilføjer: ”Målet er at blive Danmarks hyggeligste handelsby i 2020.”

Stabilt butiksudbud

Der sker en løbende udvikling i udbuddet af butikker i gågaden i Aabenraa. Senest er to butikker midt på gågaden slået sammen til én butik, hvor Only i dag har til huse; der kommer en ny Sushi restaurant; Expert kommer ind i lokalerne, hvor HiFi Klubben tidligere lå og der kan nævnes flere eksempler fra det seneste års tid. Antallet af butikker i Aabenraa ligger således på et meget stabilt niveau. Helle Malene Kjølsen Olsen fortæller: ” Vi ser en stor interesse for og velvilje til at renovere bygningerne i gågaden og i takt med Aabenraa Kommunes indsats i forhold til områdefornyelse syd og nord er det noget, der virkelig skaber gode rammer og en positiv stemning.”

Ny hjemmeside viser byens events og butiksudbud

2019 bliver et år, hvor Byledelsen sætter fokus på digitalisering. Forbrugeranalyser viser, at 70 % af forbrugerne stadig gerne vil handle i en fysisk butik. Udfordringen i fremtiden bliver at koble den fysiske butik sammen med butikkens digitale synlighed og e-handel. ”For at sikre, at forbrugeren kan finde butikkerne i Aabenraa – både den fysiske butik og butikkens online aktiviteter laver vi en ny hjemmeside, som specielt har fokus på at synliggøre events i byen, men også på at vise det varierede butiksudbud” fortæller Helle Malene Kjølsen Olsen. Det er planen at hjemmesiden er klar i juni i år. Samtidig arbejdes der på at sammensætte et kompetenceudviklingsforløb for butikkerne, som skal styrke butikkernes online aktiviteter og deres digitale markedsføring. Malene Byriel og Gry Kibsgaard, der begge driver butik i byen, er tovholder på kompetenceforløbene og de arbejder begge for, at borgerne oplever en høj service, når de handler lokalt i Aabenraa. ”Det giver værdi at samle personalet omkring udviklingen af den enkelte butiks digitale markedsføring og e-handel, da vi kan lære af hinanden og hjælpe hinanden”, siger Malene Byriel”.