Hele 7 virksomheder fra Aabenraa havde i foråret 2017  lagt billet ind på at få ingeniørstuderende fra DTU til at bide skeer med deres projekter. Hvis det skal blive dig i 2018 så kan du kontakte Business Aabenraa allerede i februar.

”Innovation Pilot” – din virksomheds mulighed for at samarbejde med diplomingeniør studerende på DTU

Virksomheden udfordrer 2-3 grupper studerende med en problemstilling. Hver gruppe består af 5-7 studerende fra forskellige studieretninger, og skal komme med bud på opgaveløsning og business case. De vurderes på tværfaglighed og innovation, hvor innovation forstås som en proces, hvor en organisation definerer et problem og skaber den viden, som er nødvendig for at løse problemet – her med de studerendes hjælp.

Din virksomhed har en rigtig god mulighed for:

1.    at få nye løsninger eller inspiration ved udfordre grupper af ingeniørstuderende med en aktuel teknisk opgave.

2.    at synliggøre sig overfor en hel årgang diplomingeniør studerende,

a.    …der blot mangler et eller to semestre inden de er færdige, og

b.    …skal vælge praktik- eller projekt virksomheden for efterfølgende semester

Samarbejdet med DTU består i, at virksomheden (gerne med hjælp fra DTU og Business Aabenraa) formulerer en udfordring med udgangspunkt i en aktuel problemstilling.

Diplomingeniør – fagligheder

Erfaringen viser, at vi ikke helt kan regne med de prognoser, vi får, Det er derfor ikke muligt at give et helt præcist billede af hvilke studieretninger, der vil være repræsenteret eller antallet af studerende. Overordnet ved vi dog, at der er stort optag indenfor nedenstående studieretninger:

  • Byggeri (Bygningsdesign, infrastruktur, byg)
  • Mekanik (maskiner, motorer)
  • Elektro
  • Produktion
  • Digitalisering (IT, software udvikling, sundhedsteknologi)
  • Kemi og fødevareanalyse

Forpligtelser og forløb

Virksomheden forpligter sig til at møde op på DTU tre gange, jf. nedenstående datoer og stille sig til rådighed med informationer til de studerende.

Forårsforløb 2018

Datoer, hvor virksomheden møder på DTU:

1. mødegang: 7. marts kl. 12.30 -15.00
Virksomheden præsenterer ide/udfordring for studerende på DTU

2. mødegang: 21. marts kl. 12.30 -15.00
De studerende præsenterer ideer og forventningsafstemmer med virksomheden, der har mulighed for at påvirke projektets retning.

3. mødegang – DEMO dag: 2. maj kl. 09.30-15.00:
De studerende præsenterer resultater af deres arbejde for virksomheden.  DTU og Virksomhederne bedømmer her de studerendes projekter/resultater.

Kontakt os

Kontakt Business Aabenraa
Lisbeth Strange Jensen, Projektchef
mobil 40193650, mail lsj@businessaabenraa.com 

Kontakt DTU
Rasmus Weidner, Forretningsudvikler, DTU Diplom
mobil 93511731, Mail raswe@dtu.dk

Det skrev Jyske Vestkysten

Det skrev Der Nordschleswiger